Новини и предстоящи събития

ЗАПОЧНА РАБОТА ПЪРВИЯТ В СТРАНАТА КЛЕТЪЧЕН СОРТЕР BD FACSAria Fusion

Петък, 27 Ноември 2020 13:01
От м. ноември 2020 г. Лабораторията за комплексни имунологични анализи разполага с клетъчен сортер от последно поколение и обучен персонал за работа с него. Клетъчното сортиране на базата на многопараметърен флуоресцентен анализ дава възможност да се идентифицират и разделят физически…

Представяне в международната конференция на Futuris 2019

Четвъртък, 12 Декември 2019 18:53
На 10 и 11 декември в НДК се състоя международната конференция на Futuris 2019 на тема “Научноизследователски инфраструктури на бъдещето - синергия, устойчивост, интелигентен растеж и социално въздействие“, организирана от МОН и Изпълнителна агенция „ОП НОИР“ с участието на редица…

Първият закупен по проекта апарат ще бъде инсталиран в Експертната лаборатория за комплексни имунологични анализи

Понеделник, 21 Октомври 2019 14:20
Hidex Sense Microplate Reader е високоефективно устройство за отчитане на сигнали в микроплаки (1 – 1536 ямки), работещо в пет режима на детекция. Наборът от оптични филтри позволява да се анализират: флуоресценция, луминесценция, отложена във времето флуоресценция, поляризация и абсорбция.…

Посещение на заместник-министърa на здравеопазването г-жа Светлана Йорданова в НЦЗПБ

Петък, 07 Юни 2019 15:47
Днес в 10:00 часа на посещение в Националния център по заразни и паразитни болести беше заместник-министърa на здравеопазването - г-жа Светлана Йорданова във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0001 "ФУНДАМЕНТАЛНИ, ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА…

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗН И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ – КЛЮЧОВО ЗВЕНО ОТ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ

Петък, 08 Март 2019 08:58
На 7.03.2019 г. в Софийския университет Кл. Охридски се състоя конференция „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“, под патронажа на Министерството на образованието и науката и българското представителство на EATRIS-ERIC. EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към…

Oткриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Понеделник, 18 Февруари 2019 15:44
Днес 18.02.2019 г. в НЦЗПБ се проведе откриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по Оперативна програма «Наука и образование за интелегентен растеж». Водеща организация в…

Покана за Пресконференция на 18.02.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа

Вторник, 12 Февруари 2019 12:04
П О К А Н А за ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ с представители на българските медии на 18.02.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала на НЦЗПБ, бул. Янко Сакъзов №26, гр. София във връзка със стартирането на Проект № BG05M2OP001-1.002-0001 за…

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР на краткосрочни консултанти

Понеделник, 11 Февруари 2019 12:26
Във връзка с изготвянето на техническа спецификация за изработване на инвестиционен проект и авторски надзор на предстоящи строително-монтажни работипо проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ ОБЯВЯВА…

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.