Имунология

Имунология

Завеждащ отдел:
проф. д-р Мария Николова, дмн

 

Отделът по имунология осъществява разнообразна диагностична, референтна и научно-изследователска дейност, свързана с оценката на хуморалния и клетъчен имунен отговор в норма и патология и възможностите за неговата модулация. Отделът е отлична база за обучение на дипломанти и специализанти и за разработване на докторантури по докторски програми “Имунология” и “Имунопатология и алергология”. От създаването му до днес тук са защитени успешно 45 дисертации за образователната и научна степен “доктор”. По програмата за следдипломно обучение се предлага богат набор от специализирани теоретични, практически и индивидуални курсове, предназначени за лекари, биолози и други специалисти от и извън системата на МЗ.

Отделът включва Национална референтна лаборатория по имунология (НРЛИ) и кабинет по Алергия. Отличната методологична и техническа обезпеченост на лабораторията гарантира изключително високо ниво на извършваните изследвания. Всички рутинно използвани методи са акредитирани от БСА в съответствие с изискванията на ISO/IEC 17025:2001. НРЛИ участва в провеждането на външен лабораторен контрол за качеството на флоуцитометричните изследвания в лабораториите от здравната мрежа в страната. От 2009 г. към отдела функционира Център за аналитична цитометрия като отворена структура, предлагаща извършването на широк набор от съвременни методи за клетъчен анализ за целите на фундаментални и приложни научни изследвания и клинични проучвания, както и експертни консултации, групово и индивидуално обучение по различни аспекти на аналитичната цитометрия за начинаещи и напреднали.

 

План за дейността на отдел "Имунология" на НЦЗПБ за 2020 г.

План за работата на колегиума на отдел "Имунология" на НЦЗПБ за 2020 г.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.