Отдел Епидемиология

 

AKurchatova work 2016 2

Завеждащ отдел: доц. Анна Курчатова, дм

Тел./Факс: 02/846 55 17; 02 944 69 99/ в. 387
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Epidemiologia 

 

В настоящия си вид отделът съществува от 2017 г. Състои се от две секции: секция “Епидемиология, надзор и ранно оповестяване на инфекции” (ЕНРОИ) и секция “Дезинфекция, дезинсекция и дератизация” (ДДД).
Секция ЕНРОИ подпомага цялостната дейност на дирекция "Политика по промоция на здраве и профилактика на болестите" на Министерство на здравеопазването (МЗ) по организирането и контрола на профилактичните и противоепидемични дейности в областта на заразните болести на територията на България. Специалистите от секцията участват пряко в работата по предотвратяването и ликвидирането на епидемични ситуации в страната, в разработването на нормативната база в областта на профилактиката и контрола на заразните болести, както и в разработването и изпълнението на международни и национални програми по профилактиката и борбата със заразните болести.
През 1969 г. към отдела е изградена секция “Дезинфекция, дезинсекция и дератизация”. Специалистите от секция ДДД участвуват в проучвания на научни проблеми и научно –практически разработки на нови методи и средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Извършват експертизи за ефективност на прилаганите в страната биоциди. Провеждат следдипломно обучение на кадрите, работещи по проблемите на ДДД. Оказват противоепидемична и организационно-методична помощ на специалистите в здравната мрежа. В лабораториите към секцията се произвеждат химични индикатори за контрол на стерилизация.

Основни насоки в дейността на отдела са:

  • научно-изследователска (текущи проекти) и практическа работа, необходими за осигуряването на ефективен епидемиологичен надзор и контрол на заразните болести в страната, на имунопрофилактиката и по отношение на дезинфекционното дело;
  • Надзор на заразните болести в страната – събиране, обработване и анализ на данни за епидемичната обстановка в страната, използвайки автоматизирани информационни системи и изготвяне на оценки и прогнози по проблемите на инфекциозните болести; Изготвяне на периодичен информационен бюлетин за епидемичната  обстановка и произтичащите от нея задачи на здравната система.
  •  Участие в изготвянето на профилактични програми, нормативни документи и инструктивни материали на МЗ.
  • Методично ръководство и обучение на кадрите от Регионалните Здравни Инспекции (РЗИ), разпространяване на здравни знания.

 

План за работата на отдел "Епидемиология и надзор на заразните болести" на НЦЗПБ за 2021 г.

План за работата на колегиума на отдел "Епидемиология и надзор на заразните болести" на НЦЗПБ през 2021 г.

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.