Административно - стопански и финансов

Елена Борисова Делчева - Гл. счетоводител

Таня Гюрова - юрисконсулт

 

pdf ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (264 KB)

pdf Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор за поемане на задължение (225 KB)

pdf Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор за извършване на разход (180 KB)

pdf ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА (311 KB)

pdf ПРАВИЛНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА .МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА НЦЗПБ (114 KB)

pdf ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПОРЪЧКИ В НЦЗПБ (114 KB)

pdf Система за финансово управление и контрол в Националния център пo заразни и паразитни болести (205 KB)

pdf Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Национален център по заразни и паразитни болести (175 KB)

pdf Процедура за деловодната дейност и документооборота (2.26 MB)

pdf Политика за ЗБУТ (1.09 MB)

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.