Инвестиционен проект


 EU Logo bg cr
   logo bg center cr

 

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-1.002-0001
"ФУНДАМЕНТАЛНИ,ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ"

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

 

Уведомление за инвестиционно предложение

Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект


 

graph architectural

Част АРХИТЕКТУРНА (пакет документи)

graph VIK 

Част ВИК (пакет документи)

graph OVK

Част ОВК (пакет документи)

graph Technologichna

Част Технологична (пакет документи)

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.