Партньори

EU Logo bg cr   logo bg center cr

 

ПАРТНЬОРИ:

 

NCIPD LOGO Imageonly1. Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) - национална институция със статут на научна организация към Министерство на здравеопазването, която разработва научните основи на борбата с инфекциозните заболявания и методите за нейното осъществяване, съобразно най-съвременните постижения на науката и изисквания на СЗО и ЕС. 


LogoBAN

2. Институт по микробиология „ Стефан Ангелов“ –БАН, развива направления, свързани с практическото приложение в медицината и индустрията на редица продукти, технологии и лекарствени прототипи и генерирането на разнообразни животински модели за предклинични изпитвания.


NDNIVMI13. Националeн диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - единствената специализирана структура за научноизследователска, диагностична, референтна и експертна дейност в областта на здравеопазването на животните, микробиологичната и физикохимичната безопасност на храните, фуражите и ин витро ветеринарномедицинските средства.


MI MVR4. МИ-МВР - национална обучаваща 300-леглова болница, извършваща приоритетно научно-изследователската дейност.

Отделението по Клинична микробиология (КМ) на МИ работи в направления: антибиотична резистентност; усъвършенстване на антибиотичната политика; контрол на инфекциите, биологична безопасност и биологична сигурност.


Асоциирани бизнес партньори:

1. БулБио-ЕООД - създаден през 2000 г на базата на производствения отдел на НЦЗПБ, като търговско дружество - собственост на МЗ, с над 120 годишен опит в производството на ваксини, серуми и биопрепарати. ББ-ЕООД предлага на българския и международен пазар над 60 препарата с терапевтично приложение при хора и за in-vitro диагностика. Сътрудничеството ще допринесе за доразвиване и обогатяване на портфолиото на БулБио, както и за създаване и развитие на собствено портфолио на бъдещия Център за компетентност.


2. "ПРОКСАДЖЕН" ООД - биотехнологична компания от категория малки и средни предприятия за разработване и реализация на прототипи за човешки и животински ваксини и диагностични системи. Дейността й комбинира фундаментални изследвания, приложни технологии, предклинични и клинични проучвания за валидиране на разработваните продукти. Партньорът е заинтересован от сътрудничество в областта на характеризирането на протективния имунен отговор срещу HIV и MTB.


Асоциирани научно-изследователски организации:

УСБАЛ по онкология ЕАД и УМБАЛСМ „Пирогов” ЕАД са две от най-големите университетски болници в страната, със значителен поток от пациенти и свързан с това риск от вътреболнични инфекции и висока честота на прояви на патологичен имунен отговор. Те са заинтересовани от изследванията в областта на микробната резистентност и възстановяването на протективния имунитет и ще участват като източник на материал – биологични проби от пациенти и проби от околна среда.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.