Накратко за проекта


 EU Logo bg cr
   logo bg center cr

 

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-1.002-0001
"ФУНДАМЕНТАЛНИ,ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ"

Центърът за компетентност „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” има за стратегическа цел да отговори на Директивата на Европейския съюз и на Резолюцията на ООН за противодействие на нарастващата антибиотична резистентност, като осигури бърз и ефективен трансфер на данни от фундаменталните изследвания в областта на инфекциите и имунния отговор към медицинската практика за нуждите на индивидуалното и обществено здраве.


Тази стратегия ще бъде постигната чрез изграждане на уникален в своята област за България научноизследователски комплекс, в съответствие с най-добрите европейски и световни стандарти и практики, с добре дефинирана организационна структура и необходимата критична маса от утвърдени и млади учени и технолози-изпълнители.

За целта ще се осъществи значително модернизиране на съществуващата инфраструктура и ще бъде реализиран пакет от научноизследователски програми в следните направления:

 • прецизно и изчерпателно дефиниране на етиологичните агенти в гостоприемника и в околната среда;
 • молекулярно-епидемиологичен анализ на социално значими инфекции;
 • характеризиране на лекарствената резистентност на инфекциозните причинители;
 • изследване на ролята на генетичния и имунологичен „фон“ на гостоприемника за развитието на инфекциознаи постинфекциозна патология.

Непосредствените резултати, към които се стремим са осигуряване на теорeтична и методологична въоръженост, позволяващи:
България да отговори на задължителните резолюции и директиви на СЗО и Eвропейския Съюз за борба с нарастващата антимикробна резистентност посредством инвестиции за повишаване научния капацитет, насърчаване на проучванията върху възникването и разпространението на механизмите на резистентост и навременното откриване на нововъзникващи и високорискови епидемични резистентни клонове

 • навременна и точна диагноза за адекватна терапия на инфекциозните заболявания предотвратяване на епидемични взривове от нововъзникващи и непознати патогени
 • епидемиологично прогнозиране и насочена превенция на социално значими инфекциозни заболявания
 • персонализирани методи за диагностика, мониторинг и лечение на остри и хронични инфекции и техните усложнения

Наред с това ще бъдат осигурени възможности за:

 • обучение и работа в подобрена, динамична и интерактивна изследователска среда
 • колаборация и специализация в условията на ефективни национални и международни мрежи
 • активен обмен и разпространение на познания сред научната общност
 • осъществяване на стратегически партньорства с водещи технологични изследователски организации и фирми в Европа
 • разработване и комерсиализиране на собствено портфолио с права върху интелектуалната собственост

fb

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.