НРЛ Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири

НРЛ Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири

Завеждащ лаборатория

проф. д-р Ива Христова, дмн

Laimska staff Laymska staff2 Laymska staff3

 

Състав на лабораторията:

  • гл. ас. Теодора Гладнишка, дм, биолог
  • гл. ас. Ива Трифонова, дм, биолог 
  • гл. ас. Елица Панайотова, дм, биолог
  • Евгения Тасева, биолог
  • Владислава Иванова, биолог 
  • Емилия Иванова - химик
  • Мариела Захариева, лаб. работник

Работно време с пациенти: Понеделник, Вторник, Четвъртък и Петък между 8,30 ч. и 13,00 ч; Сряда - между 9,00 ч. и 13,00 ч.

Националната референтна лаборатория по Кърлежово/векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири е създадена през 2007 г. чрез обединяване на НРЛ Лептоспири, борелии и листерии и лабораторията по “Арбовируси”. НРЛ по борелии, лептоспири и листерии е основана през 1953 г. и призната за референтна лаборатория по лептоспирози от 1960 г. От 1993 г. до днес лабораторията се ръководи от проф. д-р Ива Христова. Този период е свързан с провеждането на активни проучвания в областта на етиологията, епидемиологията и диагностиката на Лаймската болест и вирусните хеморагични трески.

Националната референтна лаборатория извършва рутинна и потвърдителна диагностика на предаваните с комари инфекции – денга, жълта треска, Чикунгуня и Зика вирусни инфекции (PCR и серология), на предаваните с кърлежи инфекции – Кримска-Конго хеморагична треска (PCR и серология), кърлежов енцефалит (PCR и серология) и Лаймска болест ((PCR и серология -рутинна диагностика с ELISA и потвърдителна с имуноблот), както и дигностика на хантавирусни инфекции (хеморагична треска с бъбречен синдром), лимфоцитарен хориоменингит, лептоспирози и листериоза.

Инструкция при ухапване от кърлеж

Ценоразпис

Защитени дисертации

 

ВЗЕМАНЕ, ОПАКОВАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И ТРАНСПОРТ НА ПРОБИ ЗА ООИ ЗА ИНДИКАЦИЯ

Материали за изследване в НЦЗПБ за ООИ се приемат, само ако са надлежно опаковани, съпроводени с необходимите документи, НАПИСАНО ЗА КАКВО ДА СЕ ИЗСЛЕДВА И КОЙ Е НАРЕДИЛ. Единствено тогава ръководството на НЦЗПБ разрешава приемането им и работата с тях.

Транспортирането се осъществява по начин осигуряващ пристигането на материала в добро състояние (липса на видими белези на изтичане на материал, смачкана или разкъсана опаковка). Пратката по време на транспорта не трябва да представлява опасност за хора, животни и околна среда. Тя се състои от нечупливи (пластмасови) първичен и вторичен контейнери, между които се поставят адсорбиращи материали (памук, лигнин) и външна картонена опаковка, която задължително се обозначава със знак „Биологична опасност“ (за повече подробности вижте Инструкциите).


При изпращане на материал, съмнителен за биотероризъм, последният трябва да е проверен за  отсъствие на взривни, вредни химични и радиоактивни вещества.

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.