Обобщение крайните резултати от Проучването в Хайнсберг.

2020 05 10 16 07 13

 

- Касае се за репрезентативно, срезово проучване.

- Период на провеждане: от 30 Март до 6 Април, 6 седмици след избухване на инфекцията в областта Гангелт. В тази област беше проведн карнавал, който значително допринесе за превръщането на областта в най-тежко засегнатата за Германия.

- Изследвани: общо 405 домакинства, 919 участници - отнесено към всички жители в областта Гангелт, съответства на извадка от 7,3%. Домакинствата са избрани така, че да бъдат възможно най-представителни за съответната област. Обхванати са повече стари хора, но са включени по-малко деца.

- Инфекция със SARS-CoV-2 е открита при около 15,5% от всички изследвани лица. Досега познатата честота на инфекции в областта Gangelt е възлизала на 3%. Това означава, че чрез проучването, се установяват пет пъти повече заразени, отколкото първоначално обявените, чрез тестове 3%.

▪️За първи път в проучването е определен действителния брой на всички заразен хора в дадено място (симптоматични и асимптоматични) и дава информация за т.нар. „тъмна цифра“ - неоткритите случаи.

▪️Досега бяха известни само потвърдените и докладвани случаи, но тъй като този брой никога не включва всички инфектирани хора, това изкривява информацията за разпространението на вируса и смъртността. Проучването използва PCR тестове, за да провери дали изследваните лицата са били болни, но и тестове за откриване на антитела, благодарение, на което са открити и хора, които по време на епидемията на са били тествани за доказване на Инфекция с вирус.

▪️Резултатите потвърждават предишни предположения, че тестовете обхващат само част от всички заразени хора, а броят на нерегистрираните случаи е много по-голям.

- Брой загинали: 7 души

- Index Fatality Rate, IFR: възлиза на 0,37% (делът на смъртните случаи -7, сред всички заразени индивиди, включващо и безсимптомните и недиагностицирани инфекции сред хора). Това означава, че средно 37 души умират на всеки 10 000. В зависимост от метода на математическата корекция, IFR варира между 0,24% и 0,43%.

▪️Тази стойност е по-висока от тази за сезонния грип (0,1 до 0,2%) и под стойността на CaseFatalityRate - посочена в докладите на Института „Робърт Кох“, -в която се включват само обявените случаи.

-Около 1,8 милиона души към днешна дата са заразените в Германия

- Безсимптомно носителство е открито в 22,1% от изслседваните, т.е. при всеки 5-ти, заболяването е протекло безсимптомно. Това показва, че хората могат да пренасят и предават вируса, без да имат симптоми на заболяването и потвърждава важността от спазването на дистанция.

- 14% от всички изследвани са имали вече анатитела срещу вируса, а инфекция чрез ПСР е доказана сред 2,4%.

▪️ За откриване на антитела е използван методът ELISA, с търговско име на теста - Euroimunn.

▪️Специфичността на теста възлиза на 99%, което означава, че на всеки 100 изследвани души, един ще даде фалшиво положителен резултат, т.е. на практика индивида не е бил никога заразен с вируса, но тестът го отчита като такъв.

▪️С цел повишаване достоверността на тестовете с антитела и изключване на кръстосана реакция с други коронавируси, са направени и допълнителни, неутрализиращи тестове.

- ИНТЕРЕСНО:

▪️Рискът от инфекция в едно домакинство често е по-малък, отколкото се предполагаше. Изглежда заразените #деца заразяват родителите, братята и сестрите си по-често, отколкото възрастните заразяват други членове в същото домакинство.

Ето как:

▪️ Изследователите са проследили веригите на инфекция: къде са се заразили хората - и дали (или до каква степен) вирусът се е разпространил в домакинствата. Изненадващото е, че рискът от заразяване с КоВ у дома е сравнително нисък - и той намалява, колкото повече хора живеят в домакинство.

▪️Тези, които живеят сами, са имали общ риск от инфекция, възлизащ на 15,5% в Gangelt. В домакинство от двама души, рискът да се заразите от вашия съквартирант е малко над 40 %, а в домакинство с четири човека е било само 18 %.

▪️Ако дете под 18-годишна възраст е било заразено, рискът от заразяване в домакинство с три лица е 66% по-висок, отколкото когато е бил заразен възрастен - 33%

- ВАЖНО

▪️Хората, които са били на карнавал, са развили по-често симптоми, в сравнение с тези, които не са били. Само 16% от тези, които са били на карнавал, не са развили симптоми на заболяването, и 36% от хората, които не са били на карнавала, не развиват синдроми.

▪️При хората участвали в Карнавала се е стигнало до по-тежък ход на заболяването. Възможно е при карнавални празненства да има по-голямо вирусно натоварване при първоначална инфекция “.

▪️Цифрите показват, че събирането в затворени пространства може да бъдe свързано с повишено вирусно натоварване, което означава, че хората вдишват повече вируси и следователно могат да се разболеят по-сериозно.

КАКВО НЕ КАЗВАТ ДАННИТЕ:

- Коефициентът на смъртност сред заразените, IFR, не може да бъде отнесен за цяла Германия, т.к разпределението на участниците по възрастови групи не е представително. И: Проучването в Хайнсберг включва само седем смъртни случая, което прави статистическите изкривявания много вероятни.

▪️По същия начин данните не говорят за това колко голям е броят на необявените случаи в Германия. Тъй като данните от Gangelt не могат просто да бъдат прехвърлени за цяла Германия - отчасти защото областта, която е изследвана, е гореща точка, с особено силно огнище на зараза, поради карнавалното празненство.

▪️Независимо от това, изследователите дават първата си оценка, използвайки моделни изчисления. Ако стойност на IFR и потвърдениете от Ковид смъртни случаи (приблизително 7 600 към този момент в Германия), се отнесът към броя на заразените, може да се пресметне, че над 1,8 милиона са досега заразените хора в Германия. Следователно броят на необявените случаи би бил 11 пъти по-голям, от определения по-рано, чрез всички лабораторни изследвания - и следователно в горния край на досегашните оценки. Други учени обаче смятат тези екстраполации за недопустими, тъй като вирусът е бил в състояние да се разпространява на карнавала много по-интензивно, отколкото в нормалното ежедневие. Структурата на населението също може да се различава. Авторите на изследването също изтъкват това.

▪️Цифрите могат да бъдат използвани например за подобряване на симулационните модели за разпространение на вируса.

- Проучването е на стойност 65 000 евро

 

Превод от Немски език:
Vicky Sorriso
Източник: Pre-Peer Review:
https://www.uni-bonn.de/neues/111-2020

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.