Публична защита на дисертационния труд на тема: „Разработване и приложение на серологични диагностични методи и оценка на тяхното значение за определяне на стадия на токсокарната инвазия при хората"

Публична защита на дисертационния труд на тема: „Разработване и приложение на серологични диагностични методи и оценка на тяхното значение за определяне на стадия на токсокарната инвазия при хората"

На 16.01.2020 г. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе публична защита на дисертационния труд за ОНС „доктор“ по научна специалност „Паразитология и хелминтология“, на Елеонора Маринова Кънева, докторант на самостоятелна подготовка в отдел „Паразитология и тропическа медицина“ на тема: „Разработване и приложение на серологични диагностични методи и оценка на тяхното значение за определяне на стадия на токсокарната инвазия при хората".

Официални рецензенти:
Проф. д-р Росица Курдова, дм
Доц. д-р Борислава Чакърова, дм

След експозето на докторантката и представянето на рецензиите и становищата, научното жури гласува единодушно за присъждане на ОНС „доктор“ на Елеонора Маринова Кънева

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.