На 29 и 30 ноември 2019 г. в Best Western Expo Hotel, София се проведе 4-та Национална научна конференция по НІV и коинфекции, организирана от Национален център по заразни и паразитни болести и Българска асоциация на микробиолозите.

На 29 и 30 ноември 2019 г. в Best Western Expo Hotel, София се проведе 4-та Национална научна конференция по НІV и коинфекции, организирана от Национален център по заразни и паразитни болести и Българска асоциация на микробиолозите.

Конференцията бе открита от Директора на Националния център по заразни и паразитни болести – професор д-р Тодор Кантарджиев дмн, мзм. Водещ организатор на конференцията е доц. Ивайло Алексиев дб, завеждащ НРПЛ по HIV към НЦЗПБ.
На Националната научна конференция по НІV и коинфекции бяха разгледани широк кръг от въпроси, включително: съвременните тенденции и предизвикателства за лечение на пациентите с НІV и коинфекциите, възможностите за избор на подходяща терапия, мониторинг на терапията и лекарствената резистентност, придържане към терапията, молекулярна епидемиология, превенция и профилактика, уязвими групи, ваксини и перспективи.

На конференцията участваха водещи експерти от страната, отговорни за терапията и диагностиката на HIV/СПИН и коинфекциите. Сред участниците бяха д-р Т. Върлева от МЗ, проф. М. Николова, НЦЗПБ, доц. Е. Бачийска, НЦЗПБ, проф. И. Христова, НЦЗПБ, проф. М. Стойчева, МУ Пловдив, проф. Дойчинова МУ Плевен, проф. Л. Пекова МУ Ст. Загора, д-р Козмидис, МУ Варна, д-р Н. Янчева Инф. в-ца София, и други експерти и млади изследователи от Национални референтни лаборатории на НЦЗПБ и клиниките за лечение на пациенти с HIV/СПИН.

 

IMG 0990

IMG 0983

IMG 0991

IMG 0997

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.