ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „ХЕЛМИНТОЗООНОЗИ (ТРИХИНЕЛОЗА, ТОКСОКАРОЗА И ЕХИНОКОКОЗА) ПРИ ХОРАТА - ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ“

ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „ХЕЛМИНТОЗООНОЗИ (ТРИХИНЕЛОЗА, ТОКСОКАРОЗА И ЕХИНОКОКОЗА) ПРИ ХОРАТА - ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ“

На 25.11.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на Отдел „Паразитология и тропическа медицина“ за провеждане на вътрешна защита на дисертационен труд на доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм, на тема „Хелминтозоонози (трихинелоза, токсокароза и ехинококоза) при хората – епидемиологични показатели, разпространение, диагностика и лечение“ за придобиване на научната степен "доктор на науките" по Научна специалност: „Паразитология и хелминтология“. На колегиума присъстваха 16 хабилитирани лица от НЦЗПБ, МУ – Пловдив, Тракийския университет – Стара Загора и БАН.
След представяне на експозе на дисертационния труд от доц. д-р Искра Райнова, на вътрешна рецензия от доц. д-р Димитър Вучев и проведените обсъждания, членовете на разширения колегиум на Отдела единодушно решиха дисертационният труд на доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм, да бъде насочен за публична защита.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.