ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЕРОЛОГИЧНИ ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАДИЯ НА ТОКСОКАРНАТА ИНВАЗИЯ ПРИ ХОРАТА“

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 24 Октомври 2019 21:24
ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА „РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЕРОЛОГИЧНИ ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАДИЯ НА ТОКСОКАРНАТА ИНВАЗИЯ ПРИ ХОРАТА“

На 17.10.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в заседателната зала на НЦЗПБ се проведе заседание на разширения колегиум на Отдел „Паразитология и тропическа медицина“ за провеждане на вътрешна защита на дисертационен труд на Елеонора Маринова Кънева, на тема „Разработване и приложение на серологични диагностични методи и оценка на тяхното значение за определяне на стадия на токсокарната инвазия при хората“ с научен ръководител доц. д-р Искра Райнова. На колегиума присъстваха 12 хабилитирани лица – 9 от НЦЗПБ и 3 външни хабилитирани лица.
След представяне на експозе на дисертационния труд от Елеонора Кънева, прочитане на вътрешна рецензия от доц. д-р Борислава Чакърова и проведените обсъждания, членовете на разширения колегиум на Отдела единодушно решиха дисертационният труд на Елеонора Кънева да бъде насочен за публична защита.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.