Печат на тази страница

Първият закупен по проекта апарат ще бъде инсталиран в Експертната лаборатория за комплексни имунологични анализи

Първият закупен  по проекта апарат ще бъде инсталиран в Експертната лаборатория за комплексни имунологични анализи

Hidex Sense Microplate Reader е високоефективно устройство за отчитане на сигнали в микроплаки (1 – 1536 ямки), работещо в пет режима на детекция. Наборът от оптични филтри позволява да се анализират: флуоресценция, луминесценция, отложена във времето флуоресценция, поляризация и абсорбция.

Специализираният софтуер дава възможност за използване на богат набор от тестове за оценка на функционалната активност на имунните клетки и количествено определяне на широк спектър от биологично активни вещества с много ниска концентрация (двувалентни йони, свободни кислородни радикали в митохондрии и цитозол, секреторни имуноглобулини, ензими и транспортни протеини, цитокини и хемокини).

Апаратът ще се използва при разработването на неинвазивни методи за оценка на локалния имунен отговор и идентифицирането на биомаркери на нискостепенно имунно възпаление и имунологично остаряване.

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.