Посещение на заместник-министърa на здравеопазването г-жа Светлана Йорданова в НЦЗПБ

Посещение на заместник-министърa на здравеопазването г-жа Светлана Йорданова в НЦЗПБ

Днес в 10:00 часа на посещение в Националния център по заразни и паразитни болести беше заместник-министърa на здравеопазването - г-жа Светлана Йорданова във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0001 "ФУНДАМЕНТАЛНИ, ТРАНСЛИРАЩИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФЕКЦИИТЕ И ИНФЕКЦИОЗНАТА ИМУНОЛОГИЯ".

Проектът бе детайлно представен на г-жа Йорданова, която гарантира подкрепата на Министерство на Здравеопазването при изпълнение на заложените цели.

WP 20190607 10 08 38

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.