НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗН И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ – КЛЮЧОВО ЗВЕНО ОТ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗН И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ – КЛЮЧОВО ЗВЕНО ОТ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ

На 7.03.2019 г. в Софийския университет Кл. Охридски се състоя конференция „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“, под патронажа на Министерството на образованието и науката и българското представителство на EATRIS-ERIC.

EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към ЕС, състоящ се от над 80 водещи европейски института, с активна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационните изследвания, разработването на лекарства, иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение.

 

53359536 649189938834756 298152021188411392 n


Националният център по заразни и паразитни болести и изгражданият от него център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“ бяха представени от координатора на проекта проф. д-р Мария Николова. НЦЗПБ бе сред четирите поканени български научноизследователски организации, отговарящи на високите стандарти на съвременната транслационна медицина, заедно с Медицински университет – Пловдив, Центърът по молекулярна медицина към МУ – София и университетският комплекс за биомедицински и ИБИР - БАН. В конференцията взеха участие зам. министър Карина Ангелиева, представители на Изпълнителния борд на EATRIS-ERIC и български учени в областта на молекулярната биология и медицина. Бяха обсъдени широките възможности за научно и технологично сътрудничество в областта на персонализираната транслационна медицина, възникващи от предстоящото присъединяване на България към Европейската инфраструктура.

53317840 780559178985012 2090781914959970304 n

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.