Oткриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Oткриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Днес 18.02.2019 г. в НЦЗПБ се проведе откриваща пресконференция във връзка със стартиране на проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по Оперативна програма «Наука и образование за интелегентен растеж».

Водеща организация в проекта е НЦЗПБ; партньори: Института по Микробиология «Стефан Ангелов», БАН; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт и МИ-МВР; асоциирани научно изследователски организации: СБАЛ по Онкология, ЕАД и УМБАЛСМ „Пирогов” ЕАД; асоциирани бизнес партньори: БулБио ЕООД и „ПРОКСАДЖЕН” ЕООД.

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм (Директор на НЦЗПБ) - ръководител на проекта и проф. д-р Мария Николова, дмн (Зав. отдел „Имунология”, НЦЗПБ) - координатор на проекта представиха стратегическата цел на проекта, свързана с бърз и ефективен трансфер на данни от фундаменталните изследвания в областта на инфекциите и имунния отговор към медицинската практика за нуждите на индивидуалното и общественото здраве; основните дейности по проекта и очакваните резултати. Обща стойност на проекта е 23 638 258,00 лв., а периода за реализацията му е 10.08.2018 г. - 31.12.2023 г.

Пресконференцията беше широко медйино отразена от: БНТ, BTV, Нова ТВ, BGON AIR, ТВ Европа, Канал 3, БТА, БНР, радио «Хоризонт», в-к «Дневник», в-к «Телеграф», в-к «168 часа», в-к «Доктор», както и от сайтовете: clinica.bg, tribune.bg и OFFNews.

Присъстваха гости от УО на ОП НОИР, НЦЗПБ и партньорските организации.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.