Покана за Пресконференция на 18.02.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа

Покана за Пресконференция на 18.02.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа

П О К А Н А
за
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
с представители на българските медии
на 18.02.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа
в Заседателната зала на НЦЗПБ, бул. Янко Сакъзов №26, гр. София
във връзка със стартирането на

Проект № BG05M2OP001-1.002-0001 за изграждане на

Център за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Безвъзмездната финансова помощ по Проекта е на обща стойност 23 638 258.00 лв.

Срок за изпълнение на Проекта: от 10.08.2018 г. до 31.12.2023 г.

Бенефициенти:
• Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Партньори:
Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН
Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
МИ – МВР

Главната цел на проекта е да осигури нови теоретични познания в областта на инфекциите и имунния отговор и бързото им приложение в медицинската практика, за нуждите на индивидуалното и обществено здраве. По този начин ще се отговори на две съвременни предизвикателства: нововъзникващите и възвръщащи се социално-значими инфекции и нарастващата антибиотична резистентност.

Проектът предвижда създаване на уникални за България лабораторни комплекси и реализирането на няколко научноизследователски програми в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

Непосредствените резултати към които се стремим:

  • Своевременно и точно определяне на причинителите на инфекциозните заболявания.
  • Адекватна терапия.
  • Предотвратяване на епидемични взривове от нововъзникващи и непознати патогени.
  • Насочена профилактика на социално значими инфекциозни заболявания.

Разчитаме на Вашето присъствие и съпричастност към научните идеи, заложени в проекта.

Регистрацията за участие е от 10:30 до 11:00 пред Заседателната зала на 2 етаж.

ПОКАНА

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.