Среща на СЗО, НЦЗПБ, МЗ, МЗХГ, БАБХ, здравни заведения и неправителствени организации

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 31 Януари 2019 17:07
Среща на СЗО, НЦЗПБ, МЗ, МЗХГ, БАБХ, здравни заведения и неправителствени организации

На 30.01.2019 г. в хотел Сити София се проведе семинар организиран от Регионалния офис на СЗО за Европа и Регионалния офис на СЗО за България, съвместно с Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите.


На срещата присъстваха представители от СЗО - Д-р Скендер Сила (Директор на регионалния офис в България), Д-р Данило Ло Фо Уонг (Директор на Програма антимикробна резистентност), Д-р Котоджи Иуамото (Специалист антибиотична употреба), от Министерството на здравеопазването - г-жа Светлана Йорданова (Зам. министър), доц. д-р Ангел Кунчев (Главен държавен здравен инспектор), от Министерството на земеделието, храните и горите - доц. д-р Янко Иванов (Зам. министър), Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, мзм (Директор на НЦЗПБ) и изявени експерти по проблемите на антибиотичната резистентност от НЦЗПБ, БАБХ, здравни заведения и неправителствени организации.

На мероприятието бяха дискутирани проблеми свързани с антимикробната резистентност, механизми за ограничаването ú, препоръки за справяне с икономическите тежести и животозастрашаващите последици за здравето на пациентите в страната.


Формулирани бяха следните ключови акценти:
• Преглед на актуалното състояние на употребата на антимикробни средства в хуманната и ветеринарна медицина, проблемите с нарастващата антимикробна резистентност и инфекциите, свързани със здравните грижи в България;
• Обсъждане на стратегическите цели в предложения план за ограничаване на антимикробната резистентност в страната;
• Дискутиране и уточняване на задачите на всички отговорни институции в по-нататъшното разработване и прилагане на Националния план за действие;
• Укрепване на сътрудничеството и обмена на информация, касаеща здравето на хората и животните, в съответствие с подхода „Едно здраве“.

На 31. 01.2019 г. в НЦЗПБ се състоя заключителна среща в съответствие на предварителната програма.


В резултат на проведената тридневна визита беше постигнато общо разбиране и съгласие по въпросите, свързани със стратегическите цели и оперативната програма на Националния план за действие, както и финализирането му.

 

SZO Meeting2

SZO Meeting3

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.