ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Във връзка с разработване проект за ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ “Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020, Процедура BG05M2OP001-1.002„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ, консорциум под ръководството на Националния център по заразни и паразитни болести обявява процедура за избор на асоциирани партньори – бизнес организации и научноизследователски институти (включително висши училища).

Цел на проектното предложение: ефективен трансфер на данни от фундаменталните изследвания в областта на инфекциите и имунния отговор в медицинската практика за нуждите на индивидуалното и обществено здраве.   Основни дейности: идентифициране на патогени в гостоприемника и в околната среда; молекулярно-епидемиологичен анализ на социално значими инфекции; лекарствена резистентност; имунен отговор срещу инфекции.

Необходимите документи за кандидатстване и информация, които се считат за неделима част от настоящата покана са: 1. Декларация за участие (попълнена и подписана от кандидата) 2.Критерии и методология за оценка на предложенията. За да бъде разгледано и оценено, Предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в електронен вариант или доставено по куриер на адрес: София 1504, ул. „Янко Сакъзов“ № 26, не по-късно от 15.01.2017 година. Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство.

Към пакета документи са приложени Декларация за партньорство и Декларация за избягване на конфликт на интереси (по образец от ОП НОИР) за информация на кандидатите. След приключване на процедурата по набиране на асоциирани партньори, избраните организации ще бъдат поканени да подпишат декларациите.

 

Пакет документи

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.