Второ заседание на партньорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Второ заседание на партньорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

На 2 октомври 2018 г. в Националния център по заразни и паразитни болести се проведе второ заседание на партноьорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” финансиран от Министерство на образованието и науката чрез Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Екипът за управление на проекта разгледа организационни задачи свързани с актуализиране на графика за планираните до края на 2019 г. обществени поръчки.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.