Среща на партньорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

Среща на партньорите участници в проект „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”

На 4-ти октомври 2018г. Националният център по заразни и паразитни болести бе домакин на среща организирана между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” на Министерство на образованието и науката и Ръководния орган на НЦЗПБ за новоизграждащия се Център за компетентност „Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” финансиран от Министерство на образованието и науката чрез Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

В срещата взеха участие представители от четири отдела на Изпълнителната агенция по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” ръководени от г-жа Стефка Пилева-Малиновска, началник отдел „Верификация” към агенцията. 

Бяха разгледани актуални въпроси за ръководството и координацията на проекта, графика за изпълнение на дейностите и технически въпроси свързани с механизма на плащанията.

IMG 5842

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.