Обява за процедура по избор на екип

Обява за процедура по избор на екип

О Б Я В А

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Бенефициент по процедура BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“

по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

Наименование на проекта: „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

 

Обявява процедура за избор на:
1. Администратор на проект
2. Счетоводител
3. Финансист
4. Инженер по информационни технологии
5. Юрист с опит в провеждането на обществени поръчки
6. Архитект с опит в организиране на строително-монтажни дейности

Кандидатите следва да представят документи, удостоверяващи професионалната им квалификация и опит за изпълнение на определените за съответната позиция функции:

  • Диплома за завършено висше образование;
  • Трудова книжка (служебна книжка, осигурителна книжка, служебна бележка от работодател, референции, препоръки, копия от граждански договори);
  • Удостоверение за завършен курс и/или свидетелство за професионална квалификация/преквалификация и/или диплома или други относими официални документи;
  • съгласие от основния работодател за работа по проекта на допълнителен трудов договор;

Документите да бъдат подадени на адрес: НЦЗПБ, гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ № 26 и/или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в електронен вариант

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.