Партньорска визита за запознаване с практиките за правилна антимикробна употреба

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 18 Октомври 2018 12:33
Партньорска визита за запознаване с практиките за правилна антимикробна употреба

 В седмицата 15.10.-19.10.2018г. експерти от Европейския център по превенция и контрол на заболяванията (ECDC) посетиха националните институции, отговорни за ограничаване на антимикробната резистентност и рационалната употреба на антибиотици. Партньорската визита е част от съвместен проект на ECDC и DG Health and Safety (Health and food audits for analysis).

На 16.10.2018г.,  Dominique Monnet (Head of Disease Program for Antimicrobial Resistance and Healthcare-associated infections), заедно с Giovanni Mancarella, Anke Kohlenberg, Walter Zingg и Svetla Tsolova посетиха НЦЗПБ.

Директорът на НЦЗПБ, проф. д-р Тодор Кантарджиев, посрещна гостите и ги запозна със структурата и организацията на дейностите на Националните референтни центрове (НРЦ) и Националните референтни лаборатории (НРЛ). Ключови акценти бяха поставени върху активностите на НРЦ-Антимикробна резистентност и НРЦ- Инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), съобразно целите и изискванията на планираното европейско посещение.

 Бяха представени данни за антимикробната лекарствена резистентност в страната, дългогодишната система за събирането им, тенденциите за нарастваща резистентност и реалната заплаха от разпространение на полирезистенти микроорганизми, както сред хоспитализирани, така и сред амбулаторни пациенти.

Резюмирани бяха възможностите на НРЛ „КМАР”, като част от НРЦ-ИСМО, да провежда съвременно молекулярно характеризиране на вътреболнични микроорганизми, причинители на живото застрашаващи ИСМО и обследва взривове за доказване на генетична и епидемиологична обвързаност на причинителите. Беше обърнато внимание на наличните трудности, които съществуват в ефективното функциониране на системата за надзор на ИСМО в страната.

Проведената дискусия с ECDC гостите завърши с позитивизъм от извършваните активности на НЦЗПБ по проблемите АМР и ИСМО.

НЦЗПБ регулярно предлага на Министерството на Здравеопазването актуализация на плановете за ограничаване на антимикробната лекарствена резистентност и инфекции, свързани с медицинското обслужване. През 2018г., Центъра предложи актуализация на плановете на всяко отделно лечебно заведение в страната, в зависимост от етиологичната структура на най-често изолираните причинители на локално ниво. Лечебните заведения могат да актуализират своите планове, съобразно направените препоръки от НЦЗПБ.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.