Обучителна програма на тема „Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците”

Обучителна програма на тема „Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците”

Българската асоциация на микробиолозите организира обучителна програма на тема „Антимикробна химиотерапия и рационална употреба на антибиотиците”, спонсорирана от ГлаксоСмитКлайн ЕООД.

Обучението ще бъде проведено в три модула, под формата на онлайн курсове и е насочено към всички общопрактикуващи лекари, педиатри, пулмолози, офтамолози, уролози, стоматолози, хирурзи, ортопеди, специалисти УНГ и микробиолози от болничната и извънболничната помощ.

Участниците ще получат подробна информация за структурата и механизмите на действие на отделните класове антибиотици и за правилното им използване. Ще бъдат разгледани различни клинични случаи и нови схеми за лечение в болничната и извънболничната помощ. Ще се акцентира и върху правилното вземане, съхранение и транспортиране на материала за микробиологично изследване. Специално място ще бъде отделено на методите за изпитване на антимикробната чувствителност, идентификацията на причинителите на инфекции и изпълнението на бързите тестове за амбулаторно изследване, като задължителни условия за правилния избор на антибиотик и гаранция за ефективно лечение. Ще имат възможност да се запознаят с Проекта за Национална програма за рационална употреба на абтибиотиците и надзор на антимикробната резистентност в България и Системата за надзор на антимикробната резистентност – БулСтар.

            Информация относно регистрацията и начина на провеждане на обучителната програма, както и покана за участие, очаквайте да бъдат публикувани на сайта на НЦЗПБ и БАМ и посредством информационен банер на сайтовете на отделните асоциации и дружества.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.