Препоръки за вземане, съхранение и транспортиране на проби от дихателната система с цел доказване и характеризиране на грипни вируси

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 14 Декември 2017 10:02
Препоръки за вземане, съхранение и транспортиране на проби  от дихателната система с цел доказване и характеризиране на грипни вируси

     Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“(тел 02 9318132) към НЦЗПБ извършва изследвания на лежащи в лечебни заведения пациенти с тежки грипоподобни заболявания (ILI) или остри респираторни заболявания (ОРЗ, ARI) за доказване на грипни вируси A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Yamagata и B/Victoriа чрез препоръчания от Световната здравна организация метод Real Time RT-PCR.

     Според Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) клиничните критерии за грипоподобно заболяване (ILI) са: внезапно начало на симптомите, наличие на поне един от следните 4 системни симптоми: висока температура (≥380 С), отпадналост, главоболие, миалгия и поне един от 3-те респираторни симптоми: кашлица, възпалено гърло, ускорено дишане.

     Острото респираторно заболяване се дефинира с клиничните критерии: внезапно начало на симптомите и поне един от следните респираторни симптоми: кашлица, възпалено гърло, ускорено дишане, ринит; според клинициста заболяването се дължи на инфекция.

     При пациенти с грипоподобни заболявания и ОРЗ подходящи клинични проби за изследване на грипни вируси са назални смивове, назофарингеални смивове, назофарингеални аспирати, промивни течности от носа и гърлото, гърлени смивове. За получаване на оптимални резултати е необходимо взетите проби да съдържат клетки от лигавичния епител на дихателните пътища. При пациенти с тежки остри респираторни заболявания, които са интубирани, могат също да бъдат изследвани ендотрахеални аспирати или бронхоалвеоларен лаваж, които дават по-добри резултати в сравнение с пробите от горния дихателен тракт. При починали пациенти могат да се вземат късчета от трахея и бял дроб до 6 часа след настъпване на смъртта. Клиничните проби се вземат колкото се може по-ранно след началото на симптомите, не по-късно от една седмица. Пробите от горния дихателен тракт се поставят и транспортират във вирусна транспортна среда. Подходящи за вземането им са търговски контейнери, съдържащи „вирусна транспортна“ среда и тампон от дакрон или коприна с пластмасова дръжка. Тампони от друга материя – памук и дървена дръжка могат да съдържат субстанции, инактивиращи вирусите. След вземането на секрета тампонът се поставя във вирусната транспортна среда и контейнерът се затваря. При липса на търговски контейнер може да се използва епруветка, съдържаща 2 мл стерилен физиологичен разтвор. С един тампон се взема проба от двата носни хода, след което тампонът се размива добре във физиологичния разтвор и след това се изхвърля. С друг тампон се взема секрет от гърлото и се размива в същата епруветка, след което се изхвърля. Епруветката се затваря плътно, за да се избегне изтичане на течността. Пробите се изпращат в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ към НЦЗПБ (гр. София п.к.1233 бул. „Столетов“ 44А) при спазване на хладилни условия - използване на термос или хладилна чанта. В случай, че не могат да се изпратят веднага, взетите материали се поставят в хладилник при 4ºС за не по-дълго от 48 – 72 часа или се замразяват при -70ºС. Не е подходящо замразяване при -20ºС. Пробите се придружават от писмо, съдържащо следните данни: имена на пациента, възраст, диагноза, вид на пробата, дата на вземане на пробата, имена на лекаря, изпращащ пробата, название и печат на лечебното/здравно заведение, телефон за връзка.

     Продължителността на изследването е 1-2 дни. Изследванията чрез Real Time RT-PCR не се заплащат. НР

     Телефон за контакт с лабораторията: (02) 931 81 32

Завеждащ Национална Референтна Лаборатория „Грип и ОРЗ“ - проф. д-р Н.Корсун, дмн.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.