КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: “МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ НА ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ”

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 05 Октомври 2017 16:37
КУРС ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: “МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ НА ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ”

От 26 до 29.09.2017г. в ,,НРПЛ по НIV”, НЦЗПБ, бул. „Ген. Н. Столетов” № 44А, се проведе курс за следдипломно обучение на тема „Молекулярно-биологични методи за диагностика и мониторинг на вирусните инфекции” с ръководител Доц. Ивайло Алексиев д.б. Лектори на курса бяха доц. Ивайло Алексиев д-р Тенчо Тенев, гл. асистент Елица Голкочева – Маркова, доц. Л. Николаева-Гломб, проф. Н. Корсун, гл. ас С. Крумова и Ренета Димитрова. Присъстваха шест курсисти, четири биолози от НЦЗПБ и двама лекари от РЗИ Пловдив и РЗИ София.


Курсът включваше лекции и упражнения и семинари по молекулярно-биологични методи за диагностика и мониторинг на вирусните инфекции. Бяха разгледани  специфични изисквания към лабораториите и персоналът работещ с молекулярно-биологични методи. Обсъждаха се основни методи и подхди за изолация на вирусни нуклеинови киселини, използване на хибридизационни техники, конвенционален PCR и различни методи на Real-time PCR за качествен и количествен анализ на вирусни инфекции. Секвениране на вирусен геном и анализ на получените секвенции за резистентни мутации и генотипиране. Използване на биоинформационни методи за анализ и молекулярна епидемиология.

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.