Външна оценка на качеството

    Публикувана в Актуално
  • Четвъртък, 01 Ноември 2018 00:00
Външна оценка на качеството

Външната оценка на качеството към НЦЗПБ протича по описаните в съответните секции по направление фиксирани графици съгласно "Вътрешни правила за провеждане на външна оценка на качеството към НЦЗПБ".

Информация за работа с платформата за Е-услуги на НЦЗПБ в частта й за външна оценка на качеството можете да намерите в инструкциите за работа.

ВАЖНО:

при попълване на данни:

 - регистрацията в системата е еднократна за всяко медицинско заведение и/или за всеки негов клон съгласно инструкциите за работа!

 - името на здравното заведение/лабораторията се изписва с абревиатура и без кавички

Пример: МБАЛ Св. Пантелеймон АД

Списъците с успешно преминалите Външен лабораторен контрол се изпращат в НЗОК и съответните РЗОК.


Данни за плащане:

Получател: Национален център по заразни и паразитни болести

IBAN: BG91 BNBG 9661 3100 150901

BIC: BNBGBGSD

Като основание за плащане се въвежда: Номер на заявката (допълнителна информация в инструкциите за работа).

След затваряне на електронната система, заявки за участие в съответния цикъл не се приемат.

Лабораториите, от които не са получени заявки за участие и парични преводи в посочените срокове няма да бъдат включени в системата на този контролен цикъл.

Получените плащания се превеждат директно по сметките на Министерството на Здравеопазването. НЦЗПБ не може да възстановява суми, получени по плащания с некоректни атрибути или дублирани заявки за участие.

Заплатената сума за изследване (проба) не може да се прехвърля в друг цикъл.


Физически документи се изпращат на адрес:

Национален Център по Заразни и Паразитни Болести

1504 София, България

бул. "Янко Сакъзов" № 26

до Деловодство


Във връзка с изпълнението на Медицински стандарт „Микробиология” - Наредба №4/25.01.2010 на МЗ и изм. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010г., на Заповед № РД-01-412/15.12.2016 г. на Министъра на Здравеопазването и в съответствие с Наредба №18 / 20.06.2005 г. на МЗ, за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, НЦЗПБ извършва външна оценка на качеството.

Остойностяването на услугите e съгласно ПМС №255/23.10.2012, ДВ бр.81/23.10.2012г.

При успешно завършен контрол, всяка лаборатория получава сертификат с валидност 6 (шест) месеца. Сертификатът е необходим на лабораторията за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на лабораторията и лечебното заведение, както и за изпълнение на ангажиментите на лабораториите на РЗИ по Закона за здравето, в частта за контрола на заразните болести.

График за провеждане на външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Микробиология

 Направление

Срокове за регистриране

на заявки за участие и плащане

Срокове за изпращане

на заявените проби

Срокове за попълване

на резултати

ЦИКЪЛ 1

Микробиология

по кодове:

221, 222, 223, 225, 226,

227, 238, 239, 242

от 23 Март

до 25 Април

Сряда

от третата седмица на месец Май

17 - 23 Май

по код 221:

12 дни след изпращане на пробите

по кодове 239, 225, 226:

9 дни след изпращане на пробите

по кодове 222, 227, 238 и 242:

14 дни след изпращане на пробите

по код 223:

16 дни след изпращане на пробите

Микобактериология

по кодове:

224, 240, 241

от 1 Март

до 31 Март

от 10 Април

до 15 Април

по код 224: 18 - 23 Април

по кодове 240 и 241: 05 - 10 Юни

Допълнителна информация за участие - Микобактериология:

Съгласно „Методическо указание за микробиологична диагностика на туберкулозата”, утвърдено със заповед № РД-01-72/10.03.2016г. на министъра на МЗ следва да попълните приложената Декларация за безопасни условия на труд, която да изпратите не по-късно от  31 Март  до:

Национален център по заразни и паразитни болести
Бул. „Янко Сакъзов“ № 26,
1504 София
до Деловодство

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ЦИКЪЛ 2

Микробиология

по кодове:

221, 222, 223, 225, 226,

227, 238, 239, 242

от 15 Септември

до 15 Октомври

Сряда

от първата седмица на месец ноември

03 - 09 Ноември

по код 221:

12 дни след изпращане на пробите

по кодове 239, 225, 226:

9 дни след изпращане на пробите

по кодове 222, 227, 238 и 242:

14 дни след изпращане на пробите

по код 223:

16 дни след изпращане на пробите

Микобактериология

по кодове:

224, 240, 241

от 1 Септември

до 30 Септември

от 10 Октомври

до 15 Октомври

по код 224: 18 - 23 Октомври

по кодове 240 и 241: 05 - 10 Декември

Допълнителна информация за участие - Микобактериология:

Съгласно „Методическо указание за микробиологична диагностика на туберкулозата”, утвърдено със заповед № РД-01-72/10.03.2016г. на министъра на МЗ следва да попълните приложената Декларация за безопасни условия на труд, която да изпратите не по-късно от  30 Септември  до:

Национален център по заразни и паразитни болести
Бул. „Янко Сакъзов“ № 26,
1504 София
до Деловодство

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

iCal файлове за интеграция на известяване в КАЛЕНДАР (Microsoft Outlook, Mozila Thunderbird, Android, Google calendar и всички други съвместими с .ics файлов формат продукти):

Регистрация за участие - Микробиология

Микробиология - код 221*

Микробиология - код 223*

Микробиология - кодове 222, 227, 238, 242*

Микробиология - кодове 239, 225, 226*

* Датите за начало на въвеждане на резултати са измерени от края на периода за изпращане на пробите и реално могат да се различават през различните години.


Регистрация за участие - Микобактериология

Микобактериология - код 224

Микобактериология - кодове 240 и 241

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО КОДОВЕ

221  Оценка на качеството на микробиологичната диагностика (първо, второ или трето ниво)
222 Кожни лигавични микози 
223 Системни микози
225 Лаймска борелиоза
226 Оценка на имунофлуоресцентната диагностика
227 Chlamydia trachomatis
238 Идентификация и серотопиране на бактериални чревни патогени (второ или трето ниво)
СЕРОТИПОВЕ И ПАТОТИПОВЕ НА ДИАРОГЕННИ E. coli.
239 Серологична диагностика на сифилис
242 Идентификация на бактериални чревни патогени (първо ниво)
СЕРОТИПОВЕ И ПАТОТИПОВЕ НА ДИАРОГЕННИ E. coli.
МИКОБАКТЕРИОЛОГИЯ
224 Оценка на микроскопското изследване на киселинно устойчиви бактерии
240 Оценка на културелно изследване за туберкулоза
241 Оценка на тест за лекарствена чувствителност на туберкулозни щамове

 

 

Във връзка с изпълнението на Медицински стандарт "Вирусология", приет с Наредба № 5 от 10.12.2013 г., издадена от Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2014 г., изм. и доп., бр. 106 от 23.12.2014 г., на Заповед № РД-01-412/15.12.2016 г. и № РД-01-72/20.02.2017 г. на Министъра на Здравеопазването и в съответствие с Наредба №18 / 20.06.2005 г. на МЗ, за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, НЦЗПБ извършва външна оценка на качеството.

Остойностяването на услугите e съгласно ПМС №255/23.10.2012, ДВ бр.81/23.10.2012г.

При успешно завършен контрол, всяка лаборатория получава сертификат с валидност 6 (шест) месеца. Сертификатът е необходим на лабораторията за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на лабораторията и лечебното заведение, както и за изпълнение на ангажиментите на лабораториите на РЗИ по Закона за здравето, в частта за контрола на заразните болести.

 

График за провеждане на външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Вирусология

Направление 

Срокове за регистриране

на заявки за участие и плащане

 

Срокове за изпращане

на заявените проби

 

Срокове за попълване

на резултати

ЦИКЪЛ 1

Вирусология

от 10 Февруари

до 15 Март

от 11 Април

до 15 Април

от 15 Април

до 30 Април

ЦИКЪЛ 2

Вирусология

от 15 Август

до 20 Септември

от 11 Октомври

до 15 Октомври

от 15 Октомври

до 30 Октомври

iCal файлове за интеграция на известяване в КАЛЕНДАР (Mozila Thunderbird, Android, Google calendar, Microsoft Outlook и всички други съвместими с .ics файлов формат продукти):

Цикъл - Вирусология

Вид на позициите по Външна оценка на качеството на диагностиката на НЦЗПБ-Вирусология
Лаборатория

Изследване (маркери) по Външна оценка на качеството

на диагностиката на НЦЗПБ-Вирусология

Контакти
НРЛ „Хепатитни вируси“

Хепатит А вирус: anti-HAV IgM
Хепатит В вирус: HBsAg; anti-HBsAg; anti-HBcIgM; HBeAg; anti-HBeAg
Хепатит С вирус: anti-HCV
Хепатит Е вирус: anti-HEV-IgM
*Изследванията на контролните проби да се извършват по
същия начин както проби от пациенти

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НРПЛ по HIV HIV Ag/Ab
*Изследванията на контролните проби да се извършват по същия начин както проби от пациенти
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НРЛ „Паротит, Морбили, Рубеола“ Морбили: anti-IgM; anti-IgG
Паротит: anti-IgM; anti- IgG
Рубеола: anti-IgM; anti-IgG
*Изследванията на контролните проби да се извършват по
същия начин както проби от пациенти
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НРЛ „Клетъчни култури, рикетсии и онкогенни вируси“
HSV-1 IgM; HSV-1 IgG
HSV-2 IgM; HSV-2 IgG
CMV IgM; CMV IgG
VZV IgM; VZV IgG
EBV IgM; EBV IgG
Chlamydia trahomatis IgG

*Изследванията на контролните проби да се извършват по
същия начин както проби от пациенти

Във връзка с изпълнението на Медицински стандарт "Медицинска паразитология", приет с Наредба № 41 от 26.08.2010 г., издадена от Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г., изм. и доп., бр. 106 от 23.12.2014 г., на Заповед № РД-01-412/15.12.2016 г. на Министъра на Здравеопазването и в съответствие с Наредба №18/20.06.2005 г. на МЗ, за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, НЦЗПБ извършва външна оценка на качеството.

Остойностяването на услугите е съгласно ПМС №255/23.10.2012,ДВ бр.81/23.10.2012 г.

При успешно завършен контролен цикъл, лабораториите получават сертификат с валидност 6 (шест) месеца, необходим за сключване на договор с НЗОК и за акредитация на лабораторията.

 

График за провеждане на външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Паразитология

Направление 

Срокове за регистриране

на заявки за участие и плащане

 

Срокове за изпращане

на заявените проби

 

Срокове за попълване

на резултати

ЦИКЪЛ 1

Паразитология

от 1 Март

до 18 Март

от 26 Март

до 08 Април

от 10 Април

до 23 Април

ЦИКЪЛ 2

Паразитология

от 17 Септември

до 30 Септември

от 10 Октомври

до 23 Октомври

от 29 Октомври

до 11 Ноември

iCal файлове за интеграция на известяване в КАЛЕНДАР (Mozila Thunderbird, Android, Google calendar, Microsoft Outlook и всички други съвместими с .ics файлов формат продукти):

Цикъл - Паразитология

 

 Micobacteriology I 2020

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.