Външна оценка на качеството

Външна оценка на качеството
     
 

ВНИМАНИЕ!!!

Във връзка с влизащия в сила GDPR платформата за електронни услуги на НЦЗПБ преминава по HTTPS и повече няма да бъде достъпна на адрес http://93.152.173.155.

Бутонът Е-Услуги от началната страница на www.ncipd.org е изцяло валиден начин да се достигне до платформата.

Новият адрес на платформата е https://eservices.ncipd.org/

--18.05.2018--

 
     

 

От 01.04.2018г. започва подаване на заявки за участие във Външна оценка на качеството към НЦЗПБ - Първи цикъл 2018 по направление "Микробиология".

Допълнителна информация за провеждане на цикъла можете да намерите в официалното писмо за Външна оценка на качеството и инструкциите за работа с платформата.

Процедурата се провежда на платформата за електронни услуги на НЦЗПБ.

График за провеждане:

Микробиология:

  • Подаване на заявки - между 01.04.2018 и 30.04.2018 (20.04.2018 за Микобактериология)
  • Изпращане на проби - до 23.05.2018 (за Микобактериология до 03.05.2018 г.)
  • Въвеждане на резултати - до 04.06.2018 (за Микобактериология по код 224 - до 11.05.2018, по кодове 240 и 241 - до 27.06.2018)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО КЪМ НЦЗПБ – МИКРОБИОЛОГИЯ

Инструкции за работа с платформата

 

Допълнителна информация за участие - Микобактериология:

Съгласно „Методическо указание за микробиологична диагностика на туберкулозата”, утвърдено със заповед № РД-01-72/10.03.2016г. на министъра на МЗ следва да попълните приложената Декларация за безопасни условия на труд, която да изпратите заедно със заявките си, т.е. не по-късно от 20.04.2018 г. до:

Национален център по заразни и паразитни болести
Бул. „Янко Сакъзов“ № 26,
1504 София
до Деловодство

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ЗАЯВИЛИТЕ УЧАСТИЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ПО МИКОБАКТЕРИОЛОГИЯ, I ЦИКЪЛ, НЦЗПБ

Д Е К Л А Р А Ц И Я за безопасни условия на труд


От 01.03.2018г. започва подаването на заявки за участие във Външна оценка на качеството към НЦЗПБ Първи цикъл 2018 по направления "Вирусология" и "Паразитология".


Допълнителна информация, инструкции за регистрация на лаборатории и подаване на заявки можете да намерите в официалните писма за Външна оценка на качеството и инструкциите за работа с платформата.

 


График за провеждане:

Вирусология:

  • Подаване на заявки - между 01.03.2018 и 31.03.2018
  • Изпращане на проби - последната седмица на Април
  • Въвеждане на резултати - между 01.05.2018 и 15.05.2018

ОТ ЦИКЪЛ ПРОЛЕТ 2018 НА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ЗА ВСИЧКИ ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ДВЕ ПРОБИ.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО КЪМ НЦЗПБ – ВИРУСОЛОГИЯ

 

Паразитология:

  • Подаване на заявки - между 01.03.2018 и 16.03.2018
  • Изпращане на проби - между 26.03.2018 и 05.04.2018
  • Въвеждане на резултати - между 10.04.2018 и 20.04.2018

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО КЪМ НЦЗПБ – ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.