05.05.2020 г - Решение

05.05.2020 г - Обявление

05.05.2020 г - Документация

05.05.2020 г - Приложение 1 - Техническа спецификация

05.05.2020 г - Приложение 2 - Техническо предложение

05.05.2020 г - Приложение 3 - Ценово предложение

05.05.2020 г - Приложение 4 - Договор

05.05.2020 г - Приложение 5 - Договор

05.05.2020 г - Приложение 6 - Договор

05.05.2020 г - еЕЕДОП

08.06.2020 г - Отговор на постъпило запитване

13.08.2020 г - Протокол 1

22.10.2020 г. - Съобщение за отваряне на цени

06.11.2020 г. - Протокол 1а

06.11.2020 г. - Протокол 2

06.11.2020 г. - Протокол 3

06.11.2020 г. - Доклад

06.11.2020 г. - Решение

24.11.2020 г. - Обявление

18.12.2020 г. - Обявление за възложена поръчка

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

18.12.2020 г. - Договор

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.