Обявление

Решение

Документация

Техническа спецификация

Образец 1

Образец 3

Образец 4

Приложение 2

ВРЪЗКА към платформата за попълване на ЕЕДОП

ЕЕДОП формуляри

05.06.2018 г. Протокол 1

28.06.2018 г. Съобщение за отваряне на цени

13.07.2018 г.  Протокол 1а

13.07.2018 г.  Протокол 2

13.07.2018 г.  Протокол 3

13.07.2018 г.  Приложение 1

13.07.2018 г.  Протокол 3а

13.07.2018 г.  Доклад

13.07.2018 г.  Решение 9

01.08.2018 г. - Обявление

Сключени договори:

13.08.2018 г. - Антисел България ООД                           Приложение

13.08.2018 г. - Данс Фарма ЕООД                                  Приложение

13.08.2018 г. - Ес Джи Пи Био Дайнамикс ООД               Приложение

14.08.2018 г. - Интер Бизнес 91 ЕООД                             Приложение

14.08.2018 г. - Фот ООД                                                   Приложение

15.08.2018 г. - Аквахим АД                                               Приложение

15.08.2018 г. - Ридаком ЕООД                                          Приложение

15.08.2018 г. - Хелмед България ЕООД                             Приложение

17.08.2018 г. - Ай Ви Ди България ООД                            Приложение

17.08.2018 г. - Арко Компани ЕООД                                  Приложение

22.08.2018 г. - Биосистеми ООД                                       Приложение

22.08.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

 Сключени договори:

23.08.2018 г. - Диамед ООД                                             Приложение

28.08.2018 г. - Елта-90М ООД                                           Приложение

30.08.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

28.11.2018 г. - Обявление за приключен договор

11.01.2019 г. - Обявление за приключен договор

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

04.09.2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.