Обявление

Решение

Документация

Техническа спецификация

Образец1

Образец3

Образец4

Приложение 2.1

Приложение 2.2

ВРЪЗКА към платформа за попълване на ЕЕДОП

ЕЕДОП формуляри

 18.05.2018 г.

Протокол 1

 12.06.2018 г.

Съобщение за отваряне на цени

03.07.2018 г. Протокол 1а

03.07.2018 г. Протокол 2

03.07.2018 г. Протокол 3

03.07.2018 г. Протокол 3а

03.07.2018 г. Приложение

03.07.2018 г. Доклад

03.07.2018 г. Решение

23.07.2018 г. - Обявление

 Сключени договори:

20.09.2018 г. - Абел Димедикъл                                      Приложение

20.09.2018 г. - ФОТ                                                         Приложение

20.09.2018 г. - Лабко                                                       Приложение

21.09.2018 г. - Хелмед България                                      Приложение

21.09.2018 г. - Антисел България                                     Приложение

25.09.2018 г. - Аквахим                                                   Приложение

25.09.2018 г. - Аквахим                                                   Приложение

26.09.2018 г. - Диамед                                                    Приложение

27.09.2018 г. - Бул Био                                                   Приложение

28.09.2018 г. - Биомед фючар                                         Приложение

28.09.2018 г. - Биосистеми                                              Приложение

28.09.2018 г. - Елта                                                         Приложение

02.10.2018 г. - Диагностик Имиджинг                               Приложение

02.10.2018 г. - Диахим                                                    Приложение

02.10.2018 г. - АА Медикъл България                              Приложение

02.10.2018 г. - Ай Ви Ди България                                   Приложение

02.10.2018 г. - Химтекс                                                    Приложение

04.10.2018 г. - Ридаком                                                   Приложение

08.10.2018 г. - Ес Джи Пи - Био Дайнамикс                     Приложение

16.10.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

17.10.2018 г. - Решение

17.10.2018 г. - Данс Фарма                                            Приложение

Сключени договори:

23.10.2018 г. - Оптим Ко                                               Приложение

23.10.2018 г. - Медиклим                                              Приложение

23.10.2018 г. - Обявление за възложена поръчка

23.10.2018 г. - Обявление за приключване на договор

31.10.2018 г. - Обявление за прекратена позиция

29.11.2018 г. - Обявление за приключен договор

14.12.2018 г. - Решение 19

06.02.2019 г. - Сключен договор                                   Приложение

06.02.2019 г. - Обявление за възложена поръчка

26.03.2019 г. - Обявление за приключен договор

18.06.2018 г. - Обявление за приключен договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

09.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

30.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

30.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

30.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

30.10.2019 г. - Обявление за приключване на договор

 

 

 

 

 

 

 

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.