През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на антракс.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е  (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 7  случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 08 седмица на 2016 г. няма  регистрирани  случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-4).
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3  случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени  случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани  случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от  H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година е  съобщен 1  случай. Отклонението от предходната година е (-1).

 

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани  случаи. Отклонението от предходната година е (0).

 

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението о

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 794 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (22).
По категории съобщените случаи са: 57 възможни, 570 вероятни, 164 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6945 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5167 случая. Отклонението от предходната година е  (1778).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 3  случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 22 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (3).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 333 случая. Отклонението от предходната седмица е (19).
По категории съобщените случаи са: 106 възможни, 226 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2705 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2289 случая. Отклонението от предходната година е (416).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 3 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените  случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 23 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17 случая. Отклонението от предходната година е (6).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са съобщени случаи на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са  съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани  случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани    случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 2  случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 28 случая. За същия период през изминалата година са  регистрирани 9  случая. Отклонението от предходната година е (17).

През 08 седмица на 2016 г. е регистриран 1  случай на коклюш в област София-град. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е възможен.
От началото на годината в страната са регистрирани 8  случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12  случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 54 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 37 случая. Отклонението от предходната година е (17).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма  регистрирани  случаи. За същия период през изминалата година не са  регистрирани  случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. е  регистриран 1  случай на ку-треска в област Стара Загора. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени  случаи. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-5).
От началото на годината в страната са съобщени 19 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е  (6).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната няма регистрирани  случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

 

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на листериоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на листериоза. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 08 седмица на 2016 г. е регистриран 1 случай на марсилска треска в област Варна. Отклонението от предходната седмица е (0). По категории съобщеният случай е потвърден. От началото на годината в страната са съобщени 2 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2  случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.
През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 33 случая. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 22 вероятни, 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 221 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 267 случая. Отклонението от предходната година е  (-46).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 76 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-18).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 622 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 300 случая. Отклонението от предходната година е (322).

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 55 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 75 случая. Отклонението от предходната година е (-20).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. са регистрирани 123 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-22).
По категории съобщените случаи са: 44 възможни, 70 вероятни, 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1280 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 937 случая. Отклонението от предходната година е  (343).

Увеличи изображението

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени  случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1  случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната  са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

През 08 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.