През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 694 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-22).
По категории съобщените случаи са: 47 възможни, 548 вероятни и 99 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6866 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5206 случая. Отклонението от предходната година е (1660).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 57 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 4 възможни, 32 вероятни и 21 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 419 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 385 случая. Отклонението от предходната година е (34).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (3).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 241 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (24).
По категории съобщените случаи са: 100 възможни, 132 вероятни и 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1993 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1940 случая. Отклонението от предходната година е (53).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (6).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (-11).

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 7 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 24 случая. Отклонението от предходната година е (9).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 6 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 31 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (23).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. е регистриран 1 случай на легионелоза в област Бургас. По категории съобщеният случай е вероятен. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 43 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 308 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 536 случая. Отклонението от предходната година е (-228).

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 4 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 58 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 53 случая. Отклонението от предходната година е (5).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. са регистрирани 124 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (19).
По категории съобщените случаи са: 29 възможни, 78 вероятни и 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 923 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 663 случая. Отклонението от предходната година е (260).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.