През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017г. e регистриран 1 случай на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 643 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (67). По категории съобщените случаи са: 79 възможни, 510 вероятни и 54 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 5206 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6945 случая. Отклонението от предходната година е (-1739).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-1). По категории съобщените случаи са вероятни. От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 22 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 284 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (10). По категории съобщените случаи са: 99 възможни, 175 вероятни и 10 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 1940 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2705 случая. Отклонението от предходната година е (-765).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 23 случая. Отклонението от предходната година е (-16).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани  случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 8 седмица на 2017г. e регистриран 1 случай на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 28 случая. Отклонението от предходната година е (-14).

През 8 седмица на 2017г. e регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (7).

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (0). По категории съобщените случаи са потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 24 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 54 случая. Отклонението от предходната година е (-30).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на Ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани  случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0).  От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (-12).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. не  са регистрирани  случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 35 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (-8). По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 13 вероятни и 19 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 385 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 221 случая. Отклонението от предходната година е (164).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 90 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (12).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 87 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 536 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 622 случая. Отклонението от предходната година е (-86).

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 5 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 4 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 53 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 55 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

Click to enlarge

През 8 седмица на 2017 г. са регистрирани 104 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (19). По категории съобщените случаи са: 39 възможни, 45 вероятни и 20 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 663 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1280 случая. Отклонението от предходната година е (-617).

Click to enlarge

 

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 8 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.