През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 3 случая на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (5).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. няма  регистрирани  случаи на вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 762 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (108).
По категории съобщените случаи са: 57 възможни, 597 вероятни и 108 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 4742 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5456 случая. Отклонението от предходната година е (-714).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 19 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (5).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 210 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-13).
По категории съобщените случаи са: 77 възможни, 123 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1335 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1535 случая. Отклонението от предходната година е (-200).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 8 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 29 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (18).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 6 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 24 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 23 случая. Отклонението от предходната година е (1).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. e регистриран 1 случай на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 23 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 22 случая. Отклонението от предходната година е (1).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 48 случая на вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (11).
По категории съобщените случаи са: 4 възможни, 19 вероятни и 25 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 271 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 309 случая. Отклонението от предходната година е (-38).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 20 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 19 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 126 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 228 случая. Отклонението от предходната година е (-102).

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 10 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 40 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 48 случая. Отклонението от предходната година е (-8).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани 47 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-17).
По категории съобщените случаи са: 18 възможни, 18 вероятни и 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 447 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 694 случая. Отклонението от предходната година е (-247).

Click to enlarge

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 6 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.