През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 44 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 57 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 76 случая. Отклонението от предходната година е (-19).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 18 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. няма  регистрирани  случаи на вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 305 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (68).
По категории съобщените случаи са: 26 възможни, 239 вероятни и 40 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 19053 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19635 случая. Отклонението от предходната година е (-582).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 120 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 151 случая. Отклонението от предходната година е (-31).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 257 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са: 121 възможни, 121 вероятни и 15 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 13151 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14651 случая. Отклонението от предходната година е (-1500).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 10 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 190 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 219 случая. Отклонението от предходната година е (-29).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (14).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 44 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 172 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 168 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 111 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 101 случая. Отклонението от предходната година е (10).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 253 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 186 случая. Отклонението от предходната година е (67).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (5).

През 44 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 44 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (29).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 10 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 546 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 304 случая. Отклонението от предходната година е (242).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (9).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 228 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 173 случая. Отклонението от предходната година е (55).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 47 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 9 вероятни и 37 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1571 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2502 случая. Отклонението от предходната година е (-931).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 33 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (10).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1307 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2093 случая. Отклонението от предходната година е (-786).

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 10 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 459 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 591 случая. Отклонението от предходната година е (-132).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. са регистрирани 67 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (21).
По категории съобщените случаи са: 25 възможни, 37 вероятни и 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3126 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2708 случая. Отклонението от предходната година е (418).

Click to enlarge

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 44 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.