През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 38 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 46 случая. Отклонението от предходната година е (-8).

През 37 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година e регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 76 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-39).
По категории съобщените случаи са: 14 възможни, 49 вероятни и 13 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 23483 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17991 случая. Отклонението от предходната година е (5492).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 142 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 94 случая. Отклонението от предходната година е (48).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 330 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-14).
По категории съобщените случаи са: 144 възможни, 174 вероятни и 12 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 10112 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11242 случая. Отклонението от предходната година е (-1130).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 6 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 163 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 138 случая. Отклонението от предходната година е (25).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 155 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 155 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 53 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 94 случая. Отклонението от предходната година е (-41).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 213 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 216 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 3 случая на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 2 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 42 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 39 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 9 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 306 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 423 случая. Отклонението от предходната година е (-117).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-8).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

През 37 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 8 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 6 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 137 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 206 случая. Отклонението от предходната година е (-69).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 53 случая на вирусен хепатит АВСDEN. Отклонението от предходната седмица е (25).
По категории съобщените случаи са: 20 вероятни и 33 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1393 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1244 случая. Отклонението от предходната година е (149).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 25 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 883 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1132 случая. Отклонението от предходната година е (-249).

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 18 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 361 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 382 случая. Отклонението от предходната година е (-21).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. са регистрирани 11 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 5 възможни, 3 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2124 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2843 случая. Отклонението от предходната година е (-719).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.