През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 32 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 35 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 53 случая. Отклонението от предходната година е (-18).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (2).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 32 седмица на 2018 г. няма регистрирани случаи на вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 75 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-54).
По категории съобщените случаи са: 7 възможни, 66 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17698 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17746 случая. Отклонението от предходната година е (-48).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 4 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 68 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 103 случая. Отклонението от предходната година е (-35).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 418 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-47).
По категории съобщените случаи са: 142 възможни, 259 вероятни и 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 9241 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10335 случая. Отклонението от предходната година е (-1094).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 9 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 93 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 96 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 132 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 124 случая. Отклонението от предходната година е (8).

През 32 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 76 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 70 случая. Отклонението от предходната година е (6).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 7 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 174 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 128 случая. Отклонението от предходната година е (46).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (4).

През 32 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 21 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (9).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 21 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 349 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 202 случая. Отклонението от предходната година е (147).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 32 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 13 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 10 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 153 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 119 случая. Отклонението от предходната година е (34).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 19 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (-14).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 9 вероятни и 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1089 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1247 случая. Отклонението от предходната година е (-158).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 34 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 912 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1565 случая. Отклонението от предходната година е (-653).

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 16 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 304 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 413 случая. Отклонението от предходната година е (-109).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. са регистрирани 12 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-11).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 8 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2783 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2372 случая. Отклонението от предходната година е (411).

Click to enlarge

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.