През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 29 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 34 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

 

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година e регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

 

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 287 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (86).
По категории съобщените случаи са: 21 възможни, 237 вероятни и 29 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 22773 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17623 случая. Отклонението от предходната година е (5150).

Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 59 случая на вирусен хепатит АВСDЕN. Отклонението от предходната седмица е (19).
По категории съобщените случаи са: 21 вероятни и 38 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1158 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1070 случая. Отклонението от предходната година е (88).

Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 4 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 99 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 64 случая. Отклонението от предходната година е (35).

Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 395 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (18).
По категории съобщените случаи са: 163 възможни, 225 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 7824 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8823 случая. Отклонението от предходната година е (-999).

p>Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 127 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 84 случая. Отклонението от предходната година е (43).

Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 8 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 108 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 128 случая. Отклонението от предходната година е (-20).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 42 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 75 случая. Отклонението от предходната година е (-33).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 14 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (9).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 151 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 167 случая. Отклонението от предходната година е (-16).

Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 35 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната година е (15).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 24 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 228 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 328 случая. Отклонението от предходната година е (-100).

Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионерска болест. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 5 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 81 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 140 случая. Отклонението от предходната година е (-59).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 31 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (12).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 718 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 878 случая. Отклонението от предходната година е (-160).

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 17 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 248 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 288 случая. Отклонението от предходната година е (-40).

 Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. са регистрирани 9 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 4 възможни, 4 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2026 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2771 случая. Отклонението от предходната година е (-745).

Click to enlarge

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 31 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.