През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година e регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 707 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-606).
По категории съобщените случаи са: 84 възможни, 509 вероятни и 114 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3159 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2458 случая. Отклонението от предходната година е (701).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 53 случая на вирусен хепатит АВСDEN. Отклонението от предходната седмица е (-8).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 32 вероятни и 20 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 165 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 137 случая. Отклонението от предходната година е (28).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. e регистриран 1 случай на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 201 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-43).
По категории съобщените случаи са: 65 възможни, 132 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 674 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 653 случая. Отклонението от предходната година е (21).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инфекция с вирус на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 3 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 10 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (8).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лаймска невроборелиоза.
Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 28 случая на Ротавирусен Гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (17).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 25 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 48 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 64 случая. Отклонението от предходната година е (-16).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 20 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 19 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (20).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. са регистрирани 138 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (81).
По категории съобщените случаи са: 25 възможни, 96 вероятни и 17 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 245 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 222 случая. Отклонението от предходната година е (23).

Click to enlarge

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 3 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.