През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 3 случая на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (2).

По категории случаите са: 1 вероятен и 2 потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 34 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 29 случая. Отклонението от предходната година е (5).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 3 случая на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (2).

По категории случаите са потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 20 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (12).  

През 28 седмица на 2016 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-4).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година са съобщени 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 272 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-222).

По категории съобщените случаи са: 23 възможни, 204 вероятни и 45 потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 23696 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17551 случая. Отклонението от предходната година е (6145).

 

Увеличи изображението

 

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 29 случая. Отклонението от предходната седмица е (3).

По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 17 вероятни и 10 потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 622 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 653 случая. Отклонението от предходната година е (-31).

 

Увеличи изображението

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 4 случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (-1).

По категории случите са вероятни.

От началото на годината в страната са съобщени 95 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 100 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

 

Увеличи изображението

 

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 458 случая. Отклонението от предходната седмица е (-52).

По категории съобщените случаи са: 128 възможни, 312 вероятни и 18 потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 9197 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9114 случая. Отклонението от предходната година е (83).

 

Увеличи изображението

 

През 28 седмица на 2016 г. e регистриран 10 случай на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (9).

По категории съобщените случаи са потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 87 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 79 случая. Отклонението от предходната година е (8).

 

Увеличи изображението

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (1).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са съобщени 2 случая на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (-2).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).  

През 28 седмица на 2016 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).

От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (5).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-8).

По категории съобщените случаи са потвърдени.

От началото на годината в страната са регистрирани 102 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 60 случая. Отклонението от предходната година е (42).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 4 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1).

По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 2 вероятни и 1 потвърден.

От началото на годината в страната са регистрирани 21 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната година е (1).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната седмица е (-5). По категории съобщените случаи са потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 172 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 162 случая. Отклонението от предходната година е (10).

Увеличи изображението

 

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).  

През 28 седмица на 2016 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (-1).

От началото на годината в страната са съобщени 3 случая на ККХТ. За същия период през изминалата година е регистриран 2 случай. Отклонението от предходната година е (1).  

През 28 седмица на 2016 г. е регистриран 1 случай на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (1).

По категории случаят е потвърден.

От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (3).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 7 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). По категории съобщените случаи са потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 144 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 154 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

 

Увеличи изображението

 

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (-1).

От началото на годината в страната са регистрирани 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-5).  

През 28 седмица на 2016 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).

От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на листериоза.

За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-3).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 6 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-4).

По категории случаите са: 5 вероятни и 1 потвърден.

От началото на годината в страната са съобщени 117 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 95 случая. Отклонението от предходната година е (22).  

През 28 седмица на 2016 г. е регистриран 1 случай на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (1).

По категории случаят е потвърден.

От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (-3).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 33 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (15).

По категории съобщените случаи са потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 1118 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 854 случая. Отклонението от предходната година е (264).  

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 18 случая. Отклонението от предходната седмица е (7).

По категории съобщените случаи са потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 250 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 499 случая. Отклонението от предходната година е (-249).

 

Увеличи изображението

 

През 28 седмица на 2016 г. са регистрирани 21 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-16).

По категории съобщените случаи са: 7 възможни, 9 вероятни и 5 потвърдени.

От началото на годината в страната са съобщени 3253 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3193 случая. Отклонението от предходната година е (60).

 

Увеличи изображението

 

През 28 седмица на 2016 г. е регистриран 1 случай на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (1).

По категории случаят е вероятен.

От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (1).  

През 28 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната е регистриран 1 случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната са регистрирани 16 случая. Отклонението от предходната година е (-15).  

През 28 седмица на 2016 г. не са регистрирани случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (-1).

От началото на годината в страната са съобщени 2 случая.

За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).  

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.