През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 23 случая. Отклонението от предходната година е (-12).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 46 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (22).
По категории съобщените случаи са: 9 възможни, 30 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 10624 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 21698 случая. Отклонението от предходната година е (-11074).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 14 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са: 7 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 772 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 994 случая. Отклонението от предходната година е (-222).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 40 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 73 случая. Отклонението от предходната година е (-33).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 164 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (32).
По категории съобщените случаи са: 49 възможни, 113 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3510 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6339 случая. Отклонението от предходната година е (-2829).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 25 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 93 случая. Отклонението от предходната година е (-68).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 72 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 93 случая. Отклонението от предходната година е (-21).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 24 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 36 случая. Отклонението от предходната година е (-12).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 10 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 169 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 115 случая. Отклонението от предходната година е (54).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 62 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 31 случая. Отклонението от предходната година е (31).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 13 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 80 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 156 случая. Отклонението от предходната година е (-76).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани  случаи на лаймска невроборелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на легионерска болест. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 5 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 54 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 58 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 280 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 637 случая. Отклонението от предходната година е (-357).

През 27 седмица на 2020 г. са регистрирани 5 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 187 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 199 случая. Отклонението от предходната година е (-12).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 997 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1972 случая. Отклонението от предходната година е (-975).

Click to enlarge

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 27 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.