През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 24 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 21 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 31 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 308 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-135).
По категории съобщените случаи са: 41 възможни, 219 вероятни и 48 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16083 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15867 случая. Отклонението от предходната година е (216).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 46 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 70 случая. Отклонението от предходната година е (-24).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 311 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (24). По категории съобщените случаи са: 120 възможни, 186 вероятни и 5 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 6141 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6700 случая. Отклонението от предходната година е (-559).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 6 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 55 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 33 случая. Отклонението от предходната година е (22).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 79 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 72 случая. Отклонението от предходната година е (7).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 6 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 58 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 41 случая. Отклонението от предходната година е (17).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 6 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 111 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 81 случая. Отклонението от предходната година е (30).

href="images/UserFiles/Image/2018/24/Koli.png" target="_blank" type="image/jpeg" class="jcepopup">Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 24 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 14 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0). По категории съобщените случаи са потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 153 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 77 случая. Отклонението от предходната година е (76).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 12 случая на Марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 4 вероятни и 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 78 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 52 случая. Отклонението от предходната година е (26).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (3).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 17 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (-4). По категории съобщените случаи са: 8 вероятни и 9 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 880 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 889 случая. Отклонението от предходната година е (-9).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 11 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 758 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1383 случая. Отклонението от предходната година е (-625).

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 13 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 193 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 231 случая. Отклонението от предходната година е (-38).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 66 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-38).
По категории съобщените случаи са: 15 възможни, 44 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2522 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2128 случая. Отклонението от предходната година е (394).

Click to enlarge

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.