През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 18 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (5).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 895 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-64).
По категории съобщените случаи са: 97 възможни, 731 вероятни и 67 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16907 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14300 случая. Отклонението от предходната година е (2607).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 47 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 39 случая. Отклонението от предходната година е (8).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 206 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-5).
По категории съобщените случаи са: 81 възможни, 120 вероятни и 5 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 4480 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4995 случая. Отклонението от предходната година е (-515).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 4 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 67 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 39 случая. Отклонението от предходната година е (28).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 60 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 64 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 3 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 24 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 41 случая. Отклонението от предходната година е (-17).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 78 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 85 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 19 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (11).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 3 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 64 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 94 случая. Отклонението от предходната година е (-30).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (7).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 28 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 37 случая на вирусен хепатит АВСDN. Отклонението от предходната седмица е (11).
По категории съобщените случаи са: 3 възможни, 16 вероятни и 18 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 773 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 788 случая. Отклонението от предходната година е (-15).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 19 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 523 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 705 случая. Отклонението от предходната година е (-182).

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 7 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 127 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 132 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. са регистрирани 105 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (51).
По категории съобщените случаи са: 38 възможни, 61 вероятни и 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1619 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2178 случая. Отклонението от предходната година е (-559).

Click to enlarge

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 20 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.