През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи на антракс. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е  (0).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрани 2 случая на бактериален менингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 23  случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 23 случая. Отклонението от предходната година е  (0).

През 19 седмица на 2016 г. е  регистриран 1 случай на пневмококов менингит в област Русе. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5  случая. Отклонението от предходната година е (7).

През 19 седмица на 2016 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени  случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани (3) случая. Отклонението от предходната година е  (-3).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на менингит, причинен от  H. influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период през изминалата година са  съобщени 2  случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 19 седмица на 2016 г. няма  регистрирани  случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са регистрирани 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма регистрирани случаи. За същия период на миналата година в страната не са съобщени случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 1454 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (628).
По категории съобщените случаи са: 88 възможни, 1079 вероятни, 287 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 17034 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12299 случая. Отклонението от предходната година е  (4735).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 5  случая на вирусен менингит и менингоенцефалит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории случаите са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 60 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 65 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на вродена рубеола. За същия период през изминалата година също не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 368 случая. Отклонението от предходната седмица е (109).
По категории съобщените случаи са: 110 възможни, 250 вероятни и 8 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 5972 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 5617 случая. Отклонението от предходната година е  (355).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 4 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 47 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 46 случая. Отклонението от предходната година е  (1).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е съобщен 1 случай на инфекция, предизвикана от вируса на Западнонилска треска. Отклонението от предходната година е (-1).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година няма съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са  съобщени случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани  случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 2  случая на йерсиниоза в област Перник. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 5  случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (4).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 3  случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са регистрирани 54 случая. За същия период през изминалата година са  регистрирани 30  случая. Отклонението от предходната година е  (24).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани   случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са регистрирани 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13  случая. Отклонението от предходната година е  (-2).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 107 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 98 случая. Отклонението от предходната година е  (9).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1 случай. За същия период през изминалата година не са  регистрирани  случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай на ККХТ. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 19 седмица на 2016 г. не са регистрирани  случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени  случаи. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 9 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 75 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 43 случая. Отклонението от предходната година е  (32).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1  случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи на листериоза. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 8 случая на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории случаите са: 7 вероятни, 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 34 случая на марсилска треска. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (23).

През 19 седмица на 2016 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4  случая. Отклонението от предходната година е  (-1).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната няма съобщени случаи. За същия период през изминалата година също няма регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 22 случая. Отклонението от предходната седмица е  (14).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 10 вероятни, 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 427 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 463 случая. Отклонението от предходната година е  (-36).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 24 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (9).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 944 случая. За същия период през изминалата година има данни за регистрирани 657 случая. Отклонението от предходната година е (287).

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 154 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 219 случая. Отклонението от предходната година е (-65).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. са регистрирани 109 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (40).
По категории съобщените случаи са: 37 възможни, 61 вероятни, 11 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2526 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2421 случая. Отклонението от предходната година е  (105).

Увеличи изображението

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени  случаи. За същия период през изминалата година няма регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е регистриран 1  случай на туларемия. За същия период на миналата година в страната  са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (-14).

През 19 седмица на 2016 г. няма регистрирани  случаи на ХТБС. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.