>

English
КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДДД (ДЕЗИНФЕКЦИОННИ, ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ) ДЕЙНОСТИ

начало » КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДДД (ДЕЗИНФЕКЦИОННИ, ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ) ДЕЙНОСТИ

Приложение: Съобщение за провеждането на платен курс за „Придобиване на правоспособност за ръководители на ДДД дейности” през 2014 г.

 

Молби за участие в курс„Придобиване на правоспособност за ръководители на ДДД дейности” се приемат до 10.01.2014 г.

 

Курсът се провежда веднъж годишно в периода март – април при записали се и одобрени минимум 10 курсисти. Продължителността му е 33 работни дни (200 учебни часа). Състои се от три модула:

• Дезинфекция, стерилизация и химия на ДДД 
• Дезинсекция 
• Дератизация

Таксата е в размер на 1548 лева и включва обучение, изпит и издаване на удостоверение.

Желаещите трябва да подадат следните документи:

• Молба (свободен текст) до Директора на НЦЗПБ с посочени адрес и телефон и е-поща за контакт; 
• Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование.

 Съгласно Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за Условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ.бр.12 от 4 февруари 2005 год.: 
Раздел
  II. Обучение и квалификация 
• Чл. 10.(1) В квалификационен курс за ръководител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се допускат физически лица с образователно-квалификационна степен ”магистър по медицина” и с образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по биология, химия и екология. 


Документите могат да се подадат лично в сектор учебна дейност на НЦЗПБ или да се изпратят по пощата на адрес: за г-жа Маруся Богоева, сектор Учебна дейност, НЦЗПБ, бул. Янко Сакъзов № 26, гр. София 1504.

 

Кандидатите, чието висше образование отговаря на изискванията, ще бъдат писмено уведомени, че са одобрени за участие  в курса, както и точните дати на провеждането му.

За повече информация може да се обадите на следните телефони: 

 02/9310713, в. 201 или 216;

 02/9446999, в. 324
и да пишете на e-mail: ddd_kurs@ncipd.org