>

English
Медицина

начало » Медицина

Флоуцитеметрията се използва широко за имунофенотипизиране на левкоцити от периферна кръв и лимфни тъкани с цел характеризиране на лимфопролиферации, MRD мониторинг, определяне на пропорциите и абсолютния брой на Т и В клетъчните субпопулации при първични и вторични имунодефицити, cross-match анализ за тъканна съвместимост, количествен анализ на стволови клетки в трансплантологията, изследване на плоидност и клетъчен цикъл на туморни клетки в онкологията, изброяване на тромбоцити и ретикулоцити в трансфузиологията и пр.