КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ ПО ЗРАСРБ

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Националният център по заразни и паразитни болести обявява:

•    конкурс за заемане на акад. длъжност „Главен асистент” – 2 места, съгласно чл.39, ал. 1-3 от Правилника на НЦЗПБ за прилагане на ЗРАСРБ по научна специалност „Микробиология“ за нуждите на НРЛ „Чревни инфекции“ и НРЛ „КМАР“.

ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ И ПРОЦЕДУРИ

ФИЛТРИРАНЕ. Изполвайте бутоните, за да преглеждате обявите за конкурси и процедури.
  Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Нели Стоянова Корсун, д.м.н. - публикувано на 31.05.2017 г. 2. Доц. д-р Даниела Любенова Дундарова, д.м. - публикувано на 05.06.2017 г. 3. Доц. Ивайло Алексиев Иванов, д.б. - публикувано на 06.06.2017 г. 4. Доц. д-р Любка Думанова - публикувано на 09.06.2017 г. 5. Проф. д-р Красимир Мекушинов, д.м.н. - публикувано на 12.06.2017 г.   Рецензии: 1. Доц. д-р Любомира Никоаева-Гломб - публикувана на 05.06.2017 г. 2. Проф. д-р Радка Аргирова, дмн - публикувана на 08.06.2017 г.
 12 Май 2017
  Заповед за назначаване на научно жури    Становища: 1. Доц. д-р Елизабета Василева Бачийска - публикувано на 26.05.2017 г. 2. Чл.-кор Христо Найденски, двмн - публикувано на 01.06.2017 г. 3. Чл.-кор Проф. д-р Иван Митов, дм - публикувано на 01.06.2017 г. 4. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм - публикувано на 02.06.2017 г. 5. Доц. Иван Иванов, дм - публикувано на 02.06.2017 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Ива Христова, дмн - публикувана на 29.05.2017 г. 2. Проф. д-р Людмила Боянова, дм, дмн - публикувана на 30.05.2017 г.
 12 Май 2017
  Заповед за назначаване на научно жури   Автореферат   Становища: 1. Доц. Иван Иванов, д.м. - публикувано на 16.06.2017 г. 2. Проф. д-р Стефана Събчева, д.м. - публикувано на 16.06.2017 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н. - публикувана на 14.06.2017 г. 2. Проф. д-р Магдалена Лесева, д.м. - публикувана на 14.06.2017 г.    
 10 Април 2017
Заповед за назначаване на научно жури Автореферат   Становища: 1. Проф. д-р Христо Даскалов, двмн - публикувано на 06.03.2017 г. 2. Доц. д-р Петър Петров, дм - публикувано на 10.03.2017 г. 3. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм - публикувано на 13.03.2017 г.     Рецензии: 1. Проф. д-р Людмила Боянова, дм, дмн - публикувана на 20.02.2017 г. 2. Доц. Иван Иванов, дм - публикувана на 07.03.2017 г.     Заповед за защита на дисертация публикувана на 16.03.2017 г.
 03 Февруари 2017
Заповед за назначаване на научно жури   Автореферат   Становища: 1. Академик Д-р Богдан Петрунов - Публикувано на 06.03.2017 година. 2. Доц. Д-р Георги Николов, дм - Публикувано на 10.03.2017 година. 3. Проф. Д-р Марта Николова, дмн - Публикувано на 10.03.2017 година.   Рецензии: 1. Проф. Д-р Мария Николова, дмн - Публикувана на 10.03.2017 година. 2. Доц. Д-р Мария Стаевска, дмн - Публикувана на 10.03.2017 година.   Заповед за защита на дисертация - Публикувана на 29.03.2017 година.
 12 Декември 2016
Автореферат   Заповед за назначаване на научно жури   Становища: 1. Проф. д-р Людмила Боянова, д.м.н. публикувано на 19.12.2016 г. 2. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н.  публикувано на 30.12.2016 г. 3. Чл. кор. Христо Найденски, д.в.м.н. публикувано на 08.01.2017 г.   Рецензии: 1. Проф. Мария Ангелова, д.б.н публикувана на 21.12.2016 г. 2. Проф. д-р Ива Христова, д.м.н публикувана на 27.12.2016 г.   Заповед за защита на дисертация публикувана на 09.01.2017 г.
 12 Декември 2016
Заповед за назначаване на научно жури   Автореферат   Становища: 1. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, Д.М.Н. публикувано на 12.12.2016 г. 2. Проф. д-р Магдалена Лесева, дм, публикувано на 13.12.2016 г. 3. Доц. д-р Стефана Събчева, дм публикувано на 16.12.2016 г.   Рецензии: 1. Проф. д-р Ива Христова, Д.М.Н. публикувана на 09.12.2016 г. 2. Доц. д-р Светла Данова, Д.Б.Н. публикувана на 12.12.2016 г.   Заповед за публична защита публикувана на 19.12.2016 г.
 18 Ноември 2016

Абонамент за новини