Актуално

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: „МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА С ЕКСТЕНЗИВНА РЕЗИСТЕНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ“

Публикувана в Актуално
Петък, 16 Юни 2017 15:55
На 14.06.2017г. (сряда) от 13:00ч. в аудиторията на НЦЗПБ се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Станислава Йорданова на тема: „Микробиологични проучвания на туберкулозата с екстензивна резистентност в България“, за присъждане на образователна и…

Завърши курс „Видово определяне на членестоноги с медицинско значение”

Публикувана в Актуално
Сряда, 07 Юни 2017 09:01
От 05.06 до 06.06.2017 г. към отдел ”Епидемиология и надзор на заразните болести”, секция ДДД, се проведе курс по СДО на тема „Видово определяне на членестоноги с медицинско значение” с ръководител доц. Анна Курчатова и отговорник ас. Надя Миткова. Лектори…

Поява на нов серотип Salmonella 11:z41:enz15

Публикувана в Актуално
Вторник, 06 Юни 2017 12:24
В Националната референтна лаборатория по Чревни инфекции, отдел Микробиология са идентифицирани 2 щама  Salmonella 11:z41:enz15. Щамовете са изпратени от частна лаборатория по Микробиология, гр. София за потвърждаване на изолатите и определяне на серотипа им. Серотип с тази антигенна формула не…

Директорът на ECDC взе участие в XV Национален конгрес на БАМ

Публикувана в Актуално
Вторник, 23 Май 2017 12:02
От 17 до 19 май 2017 г. в София се проведе XV Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции с над 300 участници от цялата страна – специалисти и специализиращи микробиология, вирусология, паразитология, епидемиология, имунология, ветеринарна медицина и др. Изнесени бяха над…

5 Май- Световен ден за Хигиена на ръцете:

Публикувана в Актуално
Четвъртък, 04 Май 2017 00:00
„Борбата с антибиотичната резистентност… е във Вашите ръце” Световният ден за Хигиена на ръцете се отбелязва ежегодно от всички, работещи в системата на здравеопазването в глобален мащаб на 5 Май. Логото на кампанията през 2017-та година е: „Борбата с антибиотичната…

Европейска имунизационна седмица ( ЕИС) 24 -30 април 2017 г.

Публикувана в Актуално
Петък, 21 Април 2017 00:00
Ваксините работят – присъединете се към инициативата Европейска имунизационна седмица ( ЕИС) Имунизираните деца, защитени от заплахата на ваксинопредотвратимите болести (ВПБ) имат по-добър шанс за здраве и дълъг живот, а с ваксинациите провеждани при младежите и при възрастните хора, ползите…

EUCAST

Публикувана в Актуално
Вторник, 18 Април 2017 00:00
Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви предоставим актуализираните за 2017г документи на EUCAST на български език. Документът EUCAST 2017 BG (общо 136 стр.) съдържа: 1)Таблици за рутинен и разширен качествен контрол,  версия 7.0 от 01.01.20172)Таблици с гранични стойности, версия 7.1,…

Абонамент за новини