През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 4 случая на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 66 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 46 случая. Отклонението от предходната година е (20).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 23 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 93 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (18).
По категории съобщените случаи са: 14 възможни, 76 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18200 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 24995 случая. Отклонението от предходната година е (-6795).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 8 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 130 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 147 случая. Отклонението от предходната година е (-17).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 386 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (19).
По категории съобщените случаи са: 166 възможни, 199 вероятни и 21 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 12495 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14001 случая. Отклонението от предходната година е (-1506).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 9 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 181 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 196 случая. Отклонението от предходната година е (-15).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 4 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 147 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 156 случая. Отклонението от предходната година е (-9).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 7 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 88 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 56 случая. Отклонението от предходната година е (32).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 153 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 249 случая. Отклонението от предходната година е (-96).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (3).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 6 случая на Лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 249 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 204 случая. Отклонението от предходната година е (45).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 37 седмица на 2017г. e регистриран 1 случай на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (6).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 7 случая на Марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 161 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 182 случая. Отклонението от предходната година е (-21).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 66 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (11).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 32 вероятни и 32 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1617 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 998 случая. Отклонението от предходната година е (619).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 63 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (12).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1853 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1367 случая. Отклонението от предходната година е (486).

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 17 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 16 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 499 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 408 случая. Отклонението от предходната година е (91).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. са регистрирани 18 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са: 9 възможни, 6 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2443 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3374 случая. Отклонението от предходната година е (-931).

Click to enlarge

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 37 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (1).

Абонамент за новини